19.10.2017. године
СЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ САВЈЕТА РС

Предсједница Економско-социјалног савјета Републике Српске Ранка Мишић, заказала је 44. редовну овог трипартитног органа РС, која ће се данас ,19. октобра 2017. године са почетком у 13,00 часова , одржати у Дому синдиката у Бањалуци.
Централна тема о којој ће се расправљати биће усаглашавање и доношење одлуке о висини најниже плате у Републици Српској за 2018. годину, у складу са чланом 127. Закона о раду РС.
На дневном реду ће се наћи усаглашавање и именовање чланова експертског тима за спровођење анализе важећег Закона о раду РС, као и разматрање информације у вези са динамиком исплате средстава из програма социјалног збрињавања радника који су у процесу приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла.
Чланови овог трипартитног органа, разматраће информацију о редовности рефундација и висини износа накнада за боловање и породиљско одсуство који се исплаћују од стране Фонда за здравствено осигурање и Фонда за дјечију заштиту Републике Српске.
Разматраће се Информација у вези позива на присуство техничком састанку економско-социјалних савјета држава у региону, који ће се одржати у Сарајеву од 14. до 16. новембра 2017. године, како и Информација у вези позива за присуство међународној конференцији у Атини, 23. и 24. новембра ове године.
Организатори конференције у Атини су Међународна асоцијација економско-социјалних савјета и сличних институција (МОР), и Економско-социјални савјет Републике Грчке.

Погледајте медијске извјештаје:

АТВ - Алтернативна телевизија   


Информативна служба

19.10.2017. године
ПРВА ПОСЕБНА СЈЕДНИЦА ГЕНЕРАЛНОГ ВИЈЕЋА САВЕЗА СИНДИКАТА РС

У Добоју ће се 20. октобра 2017. године, са почетком у 14,00 часова, одржати Прва посебна сједница Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске.
Члановима највишег органа Савеза синдиката РС, извјестилац Борислав Радић, директор Агенције за мирно рјешавање радних спорова, презентоваће резиме са одржаних јавних расправа о Анализи примјене Закона о раду РС.
На сједници ће се расправљати и о приједлогу мјера у даљим активностима на анализи примјене Закона о раду РС.
Након завршетка Посебне сједнице Генералног вијећа СС РС, биће одржана радионица на тему " Јачање капацитета чланова органа Генералног вијећа Савеза синдиката РС " и Округли сто на тему " Економско-социјална ситуација у Републици Српској са посебним акцентом на положај радника ".
Предвиђено је да се све планиране активности заврше у суботу 21. октобра 2017. године у 14,00 часова.


Информативна служба

16.10.2017. године
ОДРЖАН ДРУГИ МОДУЛ СИНДИКАЛНЕ ШКОЛЕ ЗА МЛАДЕ СИНДИКАЛНЕ АКТИВИСТЕ

У Добоју је од 13 – 15.10.2017.године држан Други модул синдикалне школе за младе синдикалне активисте коју, уз подршку фондације Фридрих Еберт, организује Савез синдиката Републике Српске и ССС БиХ.
Учесници синдикалне школе имали су прилику да се упознају са темама које се тичу тренутних активности савеза синдиката у БиХ, међународних правних стандарда, закона о раду, колективног преговарања у теорији и пракси и других тема значајних за рад синдиката и да учествују у интерактивној дискусији, како би стечена знања могли примјенити у пракси, са циљем заштите права и интереса чланова синдиката.
Испред Савеза синдиката Републике Српске предавачи су били: Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Тане Пеулић, потпредсједник Савеза синдиката Републике Српске, Велка Оџаковић, дипломирана правница и бивши генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске, Горан Станковић, дипломирани правник и генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске, те Гојко Павловић и Божица Глигорић, бивши полазници синдикалне школе, а сада чланови органа Савеза синдиката Републике Српске.
Трећи модул синдикалне школе биће одржан у мјесецу новембру 2017.године.


Информативна служба

13.10.2017. године
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЈЕ ПОТРЕБАН НОВИ ЗАКОН О РАДУ ИЛИ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ОВОГ ЗАКОНА

У Бањалуци је 13. октобра 2017. године одржана завршна Јавна расправа о Анализи примјене Закона о раду Републике Српске, на којој је учествовало 65 представника синдикалних организација са подручја Регионалног синдикалног центра Бања Лука.
Поред представника синдикалних организација, јавној расправи је присуствовали и активно учествовали у њеном раду, предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић, те предсједници већине гранских синдиката, чланица СС РС, затим представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Уније удружења послодаваца РС.
Суштински проблем који је истакнут од стране Савеза синдиката РС, када је у питању искуство у провођењу новог Закона о раду РС, је немогућност потписивања колективних уговора, затим да је у реалном животу све мање колективног преговарања и социјалног дијалога.
На расправи су изнесене бројне чињенице које говоре да је постојећи Закон о раду РС непроводив, да има много недостатака, те да је потребно кренути у израду новог или у измјене и допуне овог закона, а све у циљу побољшања радничких ни синдикалних права у РС.


Информативна служба

 
13.10.2017. године
ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК У ПРЕДУЗЕЋУ " КОСМОС " БАЊАЛУКА

Данас је у предузећу КОСМОС Бањалука одржан радни састанак синдикалног одбора са директором предузећа и његовим сарадницима. Састанку је присуствовао и Предсједник гранског синдиката металске индустрије и рударства РС Тане Пеулић.

На састанку је Директор поднио информацију о стању у предузећу и перспективама у наредном периоду, начину исплата плата и других примања и договору око израде Појединачног колективног уговора за запослене у овом предузећу.
Након разговора изражено је обострано задовољство задовољавајућим обимом посла, редовном исплатом бруто плата као и редовном исплатом заосталих рата дуговања по одлуци Стечајног суда о реструктуирању. Изражено је и задовољство направљеним искораком у односу на претходни период и то у погледу радно – техничке дисциплине, извршавања радних задатака и редовношћу исплате плата и других примања.
Договорено је да у року од 10 дана од стране Синдиката металске индустрије и рударства РС, буде достављен нацрт Појединачног колективног уговора за ово предузеће.


Информативна служба

13.10.2017. године
ЗАПОСЛЕНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА У ВЛАСЕНИЦИ ЋЕ ОДРЖАТИ ЈЕДНОЧАСОВНИ ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

Радници запослени у Дому здравља у Власеници, донијели су данас Одлуку о ступању у једночасовни штрајк упозорења, који ће се одржати 16. октобра 2017. године од 13,00 до 14,00 часова.
Радници траже од послодавца да им исплати шест наисплаћених плата, уплати неуплаћене доприносе на плате , те да им исплати неуплаћене трошкове превоза.
Штрајк упозорења ће се одржати му просторијама Дома здравља у Власеници.


Информативна служба

12.10.2017. године
ЈАВНА РАСПРАВА У ТРЕБИЊУ - ЗАКОН О РАДУ НА ИСПИТУ

У организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, у сарадњи са пројектом " Подршка социјалним партнерима у социјалном дијалогу ", данас је у Требињу одржана јавна расправа о примјени Закона о раду, којој су присуствовали представници ресорног министарства, Агенције за мирно рјешавање радних спорова РС, јавних институција и установа, бројни чланови Савеза синдиката РС са подруча источне Херцеговине и свега неколицина требињских послодаваца.

Присутни представници Савеза синдиката РС били су једногласни у оцјени – да је неопходно доношење измјена и допуна постојећег или доношење новог Закона о раду, требињски послодавци, који нису учестовали у расправи, кажу да подржавају даљи дијалог са социјалним партнерима, док из ресорног миниситарства наводе да ће се анализа примјене Закона о раду наћи пред Социјално-економским савјетом РС крајем године и да ће након тога Влада РС са социјалним партнерима донијети одлуку о евентуалним корекцијама Закона.
" Циљ Владе РС и ресорног министарства је да као своју програмску активност до краја ове године изврши анализу примјене Закона о раду РС. Овдје смо у Требињу да чујемо шта о актуелном закону мисле наши социјални партнери, синдикалци и послодавци, научни и стручни радници и сви они који примјењују Закон о раду, да кажу у којој мјери имају проблема у примјени тога закона ", каже Рајко Кличковић, начелник Одјељења за рад и запошљавање и другостепене инспекцијске послове у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите РС.
Он наводи да ће након јавних расправа стручни тим, сачињен од правника и економиста и статистичара сачинити документ – Анализу примјене Закона о раду коју ће крајем године разматрати Економско-социјални савјет РС, како би се сагледало да ли има потребе и у којој мјери треба интервенисати у Закону о раду.
Драган Симовић, извршни секретар Регионалног синдикалног центра Требиње наводи да је актуелним законом погажено колективно преговарање и да су неопходне измјене и допуне постојећег или доношење новог Закона о раду.
" Постојећи закон, који је ступио на снагу 20. јанаура 2016, донесен је по хитном поступку, без проведених јавних расправа. Синдикат је био апсолутно против да се најважнији законски акт послије Устава доноси на овакав начин. Већ тада смо знали да ће примјена овог закона ићи веома тешко и да ће примјене појединих његових одредби изазвати поремећај у остваривању радничких права, што се и показало. То су, на свој начин, потврдили и представници ресорног министарства, као и послодавци својим недоласком на данашњу јавну расрпаву, изузев свега два три-послодавца, и у огромном броју, предсједници синдикалних организација са подручја источне Херцеговине ", наводи Симовић.
Додаје да је актуелним законом истргнуто колективно преговарање из руку синдиката, а Правилник о раду наметнут као општи акт, који је у пракси постао правило а не изузетак.
" Актуелним Законом погажено је колективно преговарање, које је истргнуто из руку синдиката, као једино оружје којим могу да поправе своја одређена права, тако да су поједине одредбе у први план Закона о раду ставиле Правилник о раду, који доноси искључиво послодавац, без икаквог утицаја синдиката, односно представника радника. Генерални став Савеза синдиката РС јесте да су неопходне измјене и допуне постојећег или доношење новог Закона о раду " , закључује извршни секретар Регионалног синдикалног центра Требиње.
Желимирка Лучић, правник из Службе за бесплатну правну помоћ Савеза Синдиката изнијела је низ конкретних примједби на поједине чланове Закона о раду који су примјењујући се у пракси умањили достигнути степен радничких права и на тај начин створили основу с које послодавци злоупотребљавају бројне недоречености правних норми самог закона.
Рајко Ћапин, директор Дома пензионера Требиње,један од тројице присутних послодаваца на Јавној расправи, каже да подржава даље дијалоге са социјалним партнерима, како би се побољшао статус радника.
" Подржавамо дијалог међу социјалним партнерима како би се побољшао положај радника. Сматрам да оваквих дијалога, попут данашње јавне расправе треба бити и чешће, како би се дошло до задовољавајућих рјешења. И сам, као послодавац, настојаћу да радим на побољшању положаја запослених јер незадовољан радник није добар ни себи ни фирми, установи, у којој је запослен ", каже Ћапин.


Информативна служба

12.10.2017. године
СИНДИКАТ ГРАДИШКОГ " МЕТАЛА " ЗАТРАЖИО ХИТАН САСТАНАК СА ВЛАСНИКОМ ПРЕДУЗЕЋА

Синдикат градишког " Метала " затржио је хитан састанак са власницима и менаџментом предузећа, како би се разговарало о питањима која не трпе одлагање.
На даншњој проширеној сједници Синдикалног одбора овог предузећа у чијем раду су учествовали и предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Тане Пеулић и синдикални повјереник за Градишку Бошко Гргић, донесена је одлука да се састанак одржи у наредних десет дана.
Осим анализе, стања у предузећу, на састанку са послодавцима и власницима предузећа разговараћемо о новој цијени рада, те о исплати бруто плате. Уколико се друга страна не одазове састанку одржаћемо сједницу Синдикалног одбора, а потом и Синдикалне организације, када ћемо донијети одлуку о наредним поступцима, чуло се на проширеној сједници Синдикалног одбора " Метала ", одржаној у Градишци 12. октобра.


Информативна служба

 
10.10.2017. године
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, учествује у раду Трипартитне конференције о изградњи капацитета у креирању политика запошљавања на Западном Балкану.
Конференција се одржава у Тирани 10. и 11.октобра 2017.године у организацији Међународне организације рада.
Циљ Конференције је размјена информација о политикама запошљавања у земљама Западног Балкана са посебним акцентом на макро и микро економску политику, те инклузивни рад и осигуравање социјалног дијалога у процесу креирања политика запошљавања.
У раду Конференције, поред предсједнице Мишић, учествује и представник Уније удружења послодаваца Републике Српске Саша Аћић.


Информативна служба

 
09.10.2017. године
ЧЕСТИТКА ПРЕДСЈЕДНИЦЕ САВЕЗА СИНДИКАТА РС РАНКЕ МИШИЋ ПОВОДОМ СВЈЕТСКОГ ДАНА ПОШТА

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић упутила је поводом 9. октобра, Свјетског дана пошта честитку директорици ЈП " Поште Српске ", Јасминки Кривокући, Предсједници синдикалне организације Слободанки Куриџи, као и свим запосленим у овом предузећу.
" Свим радницима запосленим у ЈП " Поште Српске ", менаџменту на челу са директорицом Јасминком Кривокућом, честитамо 9. октобар, Свјетски дан пошта.
Увјерени смо да ћете као и до сада кроз коректан и конструктиван социјални дијалог са синдикатом на нивоу предузећа, уз активно учешће Синдиката саобраћаја и веза Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске, сачувати стечена, те стално унапређивати радничка и синдикална права.
Уз жељу да " Поште Српске " стално јачају своје кадровске и технолошке капацитете, те да постижу све боље пословне резултате, како на домаћем тако и на међународном плану, упућујемо вам срдачне радничке и синдикалне поздраве. ", наводи се у честитци.


Информативна служба

 
03.10.2017. године
ДРУГА ПЛЕНАРНА СЈЕДНИЦА РЕГИОНАЛНОГ СИНДИКАЛНОГ САВЈЕТА " СОЛИДАРНОСТ " ЉУБЉАНА, 3-4.ОКТОБАР 2017.ГОДИНЕ

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић и предсједница Синдиката грађевинарства и стамбено-комуналних дјелатности РС, Драгана Врабичић, учествују у раду 2.пленарне сједнице Регионалног синдикалног савјета " Солидарност ".
Сједницу организује Савез самосталних синдиката Словеније који ове године предсједава Савјетом.
У фокусу ове сједнице су теме везане за питање радног времена и будућности рада, са посебним акцентом на дигитализацију и прекаризацију.
Након расправе, представници највишег руководства савеза синдиката чланица Савјета донијеће и декларацију о радном времену.
Упоредо са пленарном сједницом одржаће се и састанак Одбора младих савеза синдиката чланица Савјета на којем ће се расправљати о будућности рада такође са нагласком на прекарни рад и дигитализацију.
Регионални синдикални савјет „Солидарност“ је основан 2011.године у Љубљани и окупља девет репрезентативних синдикалних централа из земаља бивше Југославије.
Након сједнице, 4.октобра представници савеза синдиката чланица Савјета присуствоваће и Осмом конгресу Савеза самосталних синдиката Словеније који ће се одржати у Цанкаревом дому у Љубљани.


Информативна служба

 
02.10.2017. године
ПОЧЕЛА СИНДИКАЛНА ШКОЛА ЗА МЛАДЕ СИНДИКАЛНЕ АКТИВИСТЕ

Актив младих Савеза синдиката Републике Српске заједно са Секцијом младих ССС БиХ уз подршку Фондације Фридрих Еберт и ове године организује Синдикалну школу за младе синдикалне активисте.
Синдикална школа је прилика да се млади синдикални активисти из гранских синдиката који имају формиран Актив младих, упознају са основним темама и информацијама из области радног законодавства, колективног преговарања, социјалног дијалога, основа синдикализма, јавног наступа, те другим релевантним темама и активностима које проводе Савез синдиката РС и грански синдикати.
Синдикална школа се састоји од три модула (викенд семинара), по завршетку којих ће учесницима бити додјељени цертификати о завршеној школи.
Синдикални активисти ће стечена знања пренијети у своје синдикалне организације и гранске синдикате из којих долазе, те радити на бољој комуникацији, размјени информација и омасовљењу чланства.


Информативна служба

28.09.2017. године
ОДРЖАН САСТАНАК СИНДИКАЛНОГ ОДБОРА " АЛУМИНА " ЗВОРНИК

Дана 28.09.2017. године одржан је састанак синдикалног одбора " АЛУМИНА " Зворник којем је присуствовао Тане Пеулић, Предсједник гранског синдиката металске индустрије и рударства РС.
На састанку је разговарано о стању у предузећу, поштивању права радника и примјени одредаба колективног уговора. Закључено је да се упути захтјев послодавцу за одржавање преговора везано за повећање цијене рада за наредни период, договор око рјешавања статуса радника са посебним условима рад и друго.

27.09.2017. године
РАСПОРЕД ЈАВНИХ РАСПРАВА О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О РАДУ

Распоред јавних расправа о примјени Закона о раду

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске


Информативна служба

 
27.09.2017. године
ЗАКЉУЧЦИ СА ДРУГЕ СЈЕДНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ ВИЈЕЋА САВЕЗА СИНДИКАТА РС

На Другој сједници Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске одржаној 26.09.2017.године у Бањалуци, донесени су сљедећи :

ЗАКЉУЧЦИ

1. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске, након изнесених мишљења и ставова, прихватило је Стручну анализу примјене Закона о раду Републике Српске коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске и Радна група именована испред Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске.
Стручна анализа примјене Закона о раду РС биће достављена свим гранским синдикатима који имају могућност да на Анализу доставе своје приједлоге и сугестије, које ће бити њен саставни дио.

2. Чланови Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске, информисани су о распореду одржавања јавних расправа које организује Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, по центрима у Републици Српској.
Као основа за дискусију на јавним расправама, представницима Синдиката послужиће Стручна анализа урађена од стране Службе за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката РС. Изнесени ставови и мишљења представника синдиката, на јавним расправама, биће уврштени у Стручну анализу примјене Закона о раду Републике Српске, уколико одражавају интересе радника.
Обавезују се чланови Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске, да узму учешће у јавним расправама које организује Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, у складу са њиховом регионалном припадношћу.
Учесници у јавним расправама испред Синдиката евидентираће се код извршног секретара и правника у Регионалном синдикалном центру, у вријеме одржавања Јавне расправе.
Позивају се чланови органа Савеза синдиката Републике Српске, чланови органа гранских синдиката, предсједници синдикалних организација и чланство, да узму учешће у јавним расправама поводом Анализе примјене Закона о раду РС које организује Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС.

3. Генерално вијеће Савеза синдиката РС прихватило је информацију о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о штрајку, које се односе на усклађивање Закона о штрајку са Законом о раду и Законом о мирном рјешавању радних спорова, уз сугестију да се члан 6. став 4. измјена и допуна Закона о штрајку прецизира у смислу, да се акт о утврђивању минимума процеса рада мора донијети у року од 90 дана од дана ступања на снагу измјена и допуна, уз обавезно учешће и сагласност синдиката.

4. Генерално вијеће Савеза синдиката РС упознато је са дописом Министарства финансија РС везано за Приједлог мјера за Програм економских реформи Републике Српске за период 2018 – 2020.године.
Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске задужује органе гранских синдиката да у што краћем року, а најкасније до 25.10.2017.године, доставе приједлоге за Програм економских реформи за области које представљају, како би исти били обједињени и достављени надлежном министарству.
Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске позива гранске синдикате буџетских и фондовских корисника да одмах интервенишу у својим ресорима и отпочну озбиљне преговоре око креирања ставки у Буџету за тај ресор које се тичу примања радника које представљају.

5. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске једногласно је изабрало Горана Станковића за генералног секретара Савеза синдиката Републике Српске, а Танета Пеулића за потпредсједника Савеза синдиката Републике Српске за привредне синдикате.

6. Генерално вијеће Савеза синдиката Републике Српске донијело је Одлуку да се 20. и 21. октобра 2017.године, поводом Дана достојанственог рада, одржи дводневни семинар на којем ће се чланови Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске упознати са најважнијим темама везаним за рад и дјеловање синдиката.

Документ можете преузети на следећем линку:

Закључци са друге сједнице Генералног вијећа Савеза синдиката РС


Информативна служба

 
26.09.2017. године
КОНФЕРЕНЦИЈА О НЕФОРМАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ БЕЧИЋИ, 26. и 27. СЕПТЕМБАР 2017.

Представница Савеза синдиката Републике Српске, Божана Радошевић, 26.и 27.септембра 2017. учествује у раду Конференције о неформалној економији у Бечићима у Црној Гори.
Конференцију организују Пан-европски регионални савјет/Међународна конфедерација синдиката и канцеларија Међународне организације рада из Будимпеште.
Циљ Конференције је да се путем презентација искустава синдиката у борби против неформалне економије упознају сви учесници из земаља бивше Југославије.
Осим презентација стања неформалне економије у овим земљама, на Конференцији ће бити говора и о препорукама МОР-а посебно о Препоруци 204 – прелазак неформалне у формалну економију, те о родној димензији у запошљавању у неформалној економији.
У раду Конференције, поред наше представнице, учествују и представници савеза синдиката из Црне Горе, Србије, Македоније, Хрватске и ФБиХ, те стручњаци из ове области из Међународне организације рада и Међународне конфедерације синдиката.

26.09.2017. године
САСТАНАК МРЕЖЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ И НОВИХ НЕЗАВИСНИХ ЗЕМАЉА 26. и 27.СЕПТЕМБАР 2017. КОБУЛЕТИ, ГРУЗИЈА

Представник Савеза синдиката Републике Српске, МИлан Јовановић, учествоваће у раду састанка Мреже за комуникације земаља Југоисточне Европе и нових независних земаља.
Састанак ће се одржати 26. и 27.септембра 2017. Године у Кобулети у Грузији.
Циљ састанка је расправа о синдикалној присутности у медијима, интернет ресурсима, формирању стратегије комуникације о радним правима као и изналажење рјешења за адекватнију, ефективнију узајамну сарадњу када су у питању размјене добре праксе синдикалних централа у вези ове области.
Састанак организује Пан-европски регионални савјет/Међународна конфедерација синдиката чија је чланица Савез синдиката РС.


Информативна служба

 
25.09.2017. године
ОДРЖАН САСТАНАК У " УНИС - Фабрика цијеви " ДЕРВЕНТА

Дана 24.09.2017. године на приједлог Предсједника синдиката металске индустрије и рударства РС Тане Пеулића, одржани су преговори између власника предузећа " УНИС - Фабрика цијеви " Дервента и делегације синдикалног одбора предузећа коме је присуствовао и Предсједник Тане Пеулић
На састанку је постигнут договор и потписан протокол који у цјелости можете погледати на следећем линку:

Протокол " УНИС - Фабрика цијеви " Дервента


Информативна служба

 
25.09.2017. године
ДРУГА СЈЕДНИЦА ГЕНЕРАЛНОГ ВИЈЕЋА СС РС

Друга сједница Генералног вијећа Савеза синдиката Републике Српске, биће одржана 26. септембра 2017. године у Дому синдиката у Бањалуци, са почетком у 11,00 часова.
Централну пажњу чланови овог највишег органа Савеза синдиката РС између два конгреса, посветиће разматрању Нацрта анализе Закона о раду РС коју је припремила стручна Радна група СС РС.
Генерално вијеће СС РС ће утврдити распоред јавних расправа по градовима РС о примјени Закона о раду РС, који је предложило Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС.
Горан Станковић, правник у СС РС, информисаће Генерално вијеће СС РС о Нацрту измјена и допуна Закона о штрајку РС. На захтјев Владе РС као социјалног партнера, Генерално вијеће ће разматрати Програм економских реформи РС за период 2018-2020. године, те предложити мјере које би допринјеле побољшању економско-социјалног положаја запослених у РС.
На приједлог Предсједништва, Генерално вијеће ће изабрати новог генералног секретара СС РС.
На сједници ће бити изабран потпредсједник СС РС за привреду и потпредсједник СС РС за буџетске кориснике и ориснике фондова.


Информативна служба

25.09.2017. године
ОДРЖАНЕ 14. СПОРТСКЕ ИГРЕ РАДНИКА ПОШТА
СРПСКЕ " ПОШТАРИЈАДА "

На Јахорини су од 22. до 24. септембра 2017. године, одржане 14. радничке спортске игре, запослених у " Поштама Српске " под називом " Поштаријада ".

На овогодишњој " Поштаријади " учествовало је преко 250 спортиста, у екипној и појединачној категорији, из свих радних једницца ,,Пошта Српске,, који су се такмичили у фудбалу, одбојци, кошарци, стоном тенису, брзом ходању, стрељаштву и осталим дисциплинама.
Укупни побједник " Поштаријаде 2017 " је екипа " Пошта Српске " Радна јединица Брчко.
Присутне спортисте поздравио је предсједник Синдиката саобраћаја и веза РС Небојша Ђокић, који је подсјетио да су ове игре постале традиционалне, те да је њихов циљ, да се кроз спорт и дружење унапређује солидарност, масовност и пријатељство, што су одлике сваког савременог и добро организованог синдиката.
Предсједник Ђокић је оцијенио да ће ова културно-спортска манифестација остати у трајном сјећању свих њених учесника, те додао да су без обзира на постигнуте резултате, побједници сви учесници " Поштаријаде "


Информативна служба

23.09.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК САВАНОВИЋ СА САРАДНИЦИМА РАЗГОВАРАО СА СИНДИКАЛЦИМА " КОНЗУМА РС "

Предсједник Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС Горан Савановић, и један број чланова Републичког одбора овог синдиката, одржали су 22. септембра 2017. године, у Дому синдиката у Бањалуци, радни састанак са члановима Синдикалног одбора Синдикалне организације " Конзум РС ".
Тема састанка била је трансформација компанија " Конзума " и " Меркатора " и информисање чланова синдиката о преговорима са послодавцем ове двије трговачке фирме.
До краја септембра ове године у компанију " Меркатор " из " Конзума " би требало да пређе на рад око 205 радника у Бањалуци, Котор Вароши, Лакташима и Градишкој.
Услови под којима ће ови радници прећи да раде у друге градове су такви да ће у потпуности сачувати постојећи радно-правни статус, а у наредном периоду слиједе активности синдиката за побољшање услова рада и за веће плате свих запослених.
Радници који остају у " Конзуму " настављају радити под истим условима као и до сада.
Учествујући у раду састанка, предсједник Синдикалне организације " Конзум РС " Ђуро Амиџић, саопштио да је у овој компанији синдикално организовање и дјеловање сталан процес и да ће се наставити и убудуће.


Информативна служба

22.09.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА АВГУСТ 1850,60 КМ

Савез синдиката Републике Српске објавио је податке за синдикалну потрошачку корпу за мјесец август 2017. године, као и статистичке податке за овај мјесец. Синдикална потрошачка корпа износи 1850,60 КМ и просјечна нето плата исплаћена у Републици Српској у августу 2017. године која износи 832,00 КМ је покрива са свега 44,962%.

Комплетне податке можете погледати на следећим линковима:

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА       СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ


Информативна служба

22.09.2017. године
ГОРАН САВАНОВИЋ ИЗАБРАН ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА МИРНО РЈЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

У Бањалуци је 22. септембра 2017. године одржана Десета сједница Управног одбора Агенције за мирно рјешавање радних спорова.
На сједници је извршена промјена члана Управног одбора Агенције, па је умјесто досадашњег представника Савеза синдиката Републике Српске Велке Оџаковић, које је отишла у пензију, именован Горан Савановић, предсједник Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности Републике Српске.
За предсједника Управног одбора Агенције за мирно рјешавање радних спорова, изабран је Горан Савановић.


Информативна служба

20.09.2017. године
СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА САВЕЗА СИНДИКАТА РС У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Трећа редовна сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, одржаће се сутра 21. септембра 2017. године у просторијама Града Источно Сарајево.
Сједница почиње у 11,00 часова, а на дневном реду наћи ће се неколико битних активности за будући рад, како гранских синдиката, тако и за рад Савеза синдиката Републике Српске.
Дакле, Предсједништво СС РС ће разматрати Нацрт анализе примјене Закона о раду РС, коју је урадила стручна Радна група правника Савеза синдиката РС.
Такође, на изради анализе Закона о раду РС, учествовала је и Радна група коју је формирало Генерално вијеће Савеза синдиката РС.
Члан радне групе испред Савеза синдиката РС, који је учествовао у изради Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о штрајку РС Данко Ружичић, упознаће Предсједништво са Нацртом овог документа.
Предсједништво СС РС ће бити упознато и са захтјевом Министарства финансија, испред Владе РС, за учешће Савеза синдиката РС, као социјалног партнера у изради Програма мјера економских реформи РС за период од 2018 до 2020. године.


Информативна служба

14.09.2017. године
ШТО ВИШЕ МЛАДИХ РАДНИКА УЧЛАНИТИ У СИНДИКАТ

У Дому синдиката у Бањалуци, 14. септембра ове године, конституисан је Републички одбор, те усвојен Пословник о раду Синдиката финансијских организација Републике Српске, у наредне четири године.
На сједници којом је предсједавао предсједник гранског синдиката Мирослав Зечевић, констатовано је да се достигнута радничка и синдикална права запослених у финансијским организацијама Српске, углавном поштују и да је стање задовољавајуће.
" Посебну пажњу у наредном периоду треба посветити омасовљењу чланства, а циљна група за то су млади радници који тек заснивају радни однос, којима треба аргументовано и стално објашњавати предности синдикалног организовања у предузећима и установама ", нагласио је предсједник Зечевић.
Чланове Републичког одбора СФОРС-е о томе докле се стигло у закључивању Општег колективног уговора и који су проблеми и примјени новог Закона о раду РС, информисао је Игор Ратковић, правник и извршни секретар Регионалног Синдикалног центра Приједор.
У раду сједнице учествовао је Горан Савановић, извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бања Лука, који је оцијенио да је материјални и социјални положај запослених у финансијском сектору Српске, у односу на друге гране и дјелатности, релативно добар, те да треба стално радити на јачању јединства, солидарности и масовности Савеза синдиката РС.


Информативна служба

 
12.09.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАТА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС ТАНЕ ПЕУЛИЋ У РАДНОЈ ПОСЈЕТИ СРЕБРЕНИЦИ И БРАТУНЦУ

Предсједник синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске Тане Пеулић боравио је данас у радној посјети Сребреници и Братунцу. У оквиру ове посјете одржани су састанци у а.д. Рудник боксита Сребреница и Технички ремонт Братунац.
У просторијама а.д. Рудник боксита Сребреница одржан је састанак синдикалног одбора ове синдикалне организације са Директором и Предсједником Управног Одбора а.д. Рудник боксита Сребреница. На састанку је разговарано о актуелној ситуацији у предузећу и исплати заосталих плата.
Предсједник Управног Одбора и директор су информисали присутне да је због непланираног повећања обима радова на скидању откривке на површинском копу, који су захтјевали већа улагања новчаних средстава него што је планирано дошло до одређених кашњења у исплати плата радницима. Такође, ово је довело и до одређених кашњења у испоруци руде што тренутно умањује прилив средстава. а.д. Рудник боксита редовно измирује обавезе из репрограма за дуговања из претходног периода.
Након свеобухватне расправе констатовано је да је ситуација у којој се предузеће тренутно налази прилично сложена, те су донесени следећи закључци:

  - Да се данас, 12.09. радницима исплати једна бруто плата за шта је руководство рудника обезбједило средства

  - Да се 13.10. у истом саставу одржи заједнички састанак на коме ће бити утврђени рокови исплате заосталих плата и обавеза на плате, будући да ће до тада уз повољне временске услове бити извађена и испоручена већа количина руде што ће довести до значајнијег прилива средстава. Такође, руководство предузећа ће у случају брже реализације до наведеног датума исплатити радницима још једну бруто плату.
Предсједник синдиката металске индустрије и рударства РС је одржао и састанак са Синдикалним одбором синдикалне организације Технички ремонт Братунац.
На састанку је разговарано о активностима ове синдикалне организације у наредном периоду а које се односе на учешће у изради нове систематизације, као и преговоре о цијени рада у предузећу за наредну годину који би требало да се одрже крајем године, што је начелно усаглашено са менаџментом предузећа.
Предсједник Пеулић и чланови синдикалног одбора, као и представници менаџмента предузећа који су присуствовали састанку изразили су задовољство достигнутим нивоом социјалног дијалога који се у овом предузећу одвија уз обострано разумјевање и уважавање.
Предсједник Пеулић је информисао чланове синдикалног одбора о активностима које води грански синдикат металске индустрије и рударства РС и Савез синдиката Републике Српске.


Информативна служба

 
12.09.2017. године
КОНФЕРЕНЦИЈА О БУДУЋНОСТИ РАДА БАКУ, АЗЕРБЕЈЏАН, 12. И 13. СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ

Представник Савеза синдиката Републике Српске, Драган Гњатић, учествује у раду подрегионалне конференције под називом „Будућност рада“ коју организује Биро за радничка питања Међународне организације рада.
Конференција се одржава у Бакуу у Азербејџану а главни циљеви су изазови у свијету рада, расправа о Извјештају генералног директора Међународне организације рада са посебним освртом на достојанствен рад, организацију рада и производње, колективно преговарање а све у интересу заштите и промовисања радничких права.
Поред представника Савеза синдиката РС, конференцији присуствују и представници осталих синдикалних централа из земаља бивше Југославије.


Информативна служба

 
12.09.2017. године
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОЛИДАРНОСТ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ“ КИЈЕВ, УКРАЈИНА, 12. и 13.СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Представник Савеза синдиката Републике Српске, Сандра Тодоровић, учествује данас и сутра у раду Конференције под називом „Солидарност против корупције“ која се одржава у Кијеву под покровитељством Америчког центра солидарности и њихове канцеларије у Кијеву.
На конференцији ће се разговарати о најбољим праксама рада против корупције, посебно о заштити звиждача и слободе удруживања.
Поред представника Савеза синдиката РС, у раду Конференције учествују и представници других синдикалних централа из земаља бивше Југославије, новинари и организације цивилног друштва.


Информативна служба

 
11.09.2017. године
КОНСТИТУИСАНИ ОРГАНИ СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Палама је 8. септембра ове године одржана Прва, конститутивна сједница Синдиката саобраћаја и веза Републике Српске, на којој су конституисани Републички, Статутарни и Надзорни одбор овог гранског синдиката.
Усвојен је Пословник о раду Републичког одбора Синдиката саобраћаја и веза РС у наредном четверогодишњем периоду. За предсједника Статутарног одбора изабрана је Борка Ивановић, а за предсједника Надзорног одбора изабранa је Миленка Ковачевић.
Други дио сједнице протекао је у свечаној атмосфери која је уприличена поводом 20 година од оснивања и успјешног рада Синдиката саобраћаја и веза Републике Српске.
Подносећи краћи реферат тим поводом, предсједник Синдиката саобраћаја и веза Републике Српске Небојша Ђокић је одао призање оснивачима, активистима и свим члановима овог гранског синдиката који се у минулих 20 година показао и доказао као незамјенљив заштитник свих стечених права из рада и као иницијатор за њихово унапређење.
Свечаности у Палама присуствовала је предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, дугогодишњи генерални секретар СС РС Велка Оџаковић, бивши предсједник Синдиката саобраћаја и веза РС Миленко Видаковић, те чланови Синдиката Жељезница РС из Добоја, оснивачи Синдиката саобраћаја и веза РС.


Информативна служба

 
11.09.2017. године
НЕКОЛИКО РАДНИКА ЖЕЉЕЗНИЦА РС СТУПИЛО У ШТРАЈК ГЛАЂУ

Десетак радника ЖРС данас у подне ступило је у штрајк глађу због како кажу непоштовања њихових законских права.
Предсједник Самосталног синдиката транспортне дјелатности Златко Марин рекао је да су он и још девет његових колега, радника "Жељезница Републике Српске" данас ступили у штрајк глађу, од којег неће одустати док не буду испуњени њихови захтјеви.

Погледајте медијске извјештаје:

РТРС - Радио телевизија Републике Српске   


Информативна служба

11.09.2017. године
ГЕНЕРАЛНИ ШТРАЈК У БАЊИ ДВОРОВИ

Радници Бање Дворови ступили су у генерални штрајк. Они траже да им буде исплаћено седам плата и да им се уплате доприноси из претходног периода.

Погледајте медијске извјештаје:

РТРС - Радио телевизија Републике Српске   


Информативна служба

08.09.2017. године
ПРИЈЕТЕ РАДНИКУ И ЊЕГОВОЈ ПОРОДИЦИ КОЈИ ВЕЋ ПЕТИ ДАН ШТРАЈКУЈЕ ГЛАЂУ

Обавјештавамо радничку и укупну јавност у Републици Српској, БиХ и у иностранству, да радник Шумског газдинства " Оштрељ-Дринић " из Дринића, Зоран Латиновић, већ пети дан штрајкује глађу.
Стални притисци и мобинг којима је био изложен, не само да нису престали, него су се појачали у задњих неколико дана, па је тако јуче у његовом одсуству, против њега вођен дисциплински поступак.
Поред притисака, Зорану Латиновићу и његовој породици, ових дана упућене су бројне пријетње, због тога што је одбио да постане члан " жутог синдиката " који је у овом предузећу основан на иницијативу послодавца. Подсјећамо да је директор овог шумског газдинства Неђо Галић, раднику због непослушности, смањио коефицијент за обрачун плате за 50 одсто.
На овај начин директор Неђо Гајић сврстао се у групу послодаваца који на најгрубљи начин крше Конвенције Међународне организације рада, број 89 и 98. које гарантују аутономију и слободу синдикалног организовања и дјеловања у предузећима и установама.
О свему овом биће обавјештена Међународна конфедерација синдиката из Брисела.


Информативна служба

07.09.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СИНДИКАТА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС ТАНЕ ПЕУЛИЋ СА СИНДИКАЛЦИМА ГРАДИШКОГ " ЈЕЛШИНГРАДА"

Синдикална организација фабрике машина " PMP Jelšingrad " из Градишке налази се пред врло великим активностима. На проширеној сједници синдикалног одбора овог предузећа једногласно су донесени закључци да се покрене питање руковођења синдикалне организације у минуле 4 године, те да се организује састанак са већином радника, како би се синдикална организација значајније омасовила.

Перица Праштало, предсједник синдиката у " Јelšingradu " каже да ће појачаним радом доћи до омасовљења синдикалне организације, а самим тим и њеном враћању правој сврси; улози социјалног партнера и сарадњи са менаџментом предузећа.
Тане Пеулић,предсједник Синдиката металске индустрије и рударства РС, каже да ће синдикат свим расположивим капацитетима подржати иницијативу радника "Јelšingrada".
" Осим бесплатне правне помоћи радницима нздимо и посредовање у фази преговора са послодавцима, едукацију младих синдикалаца и сваку другу сарадњу. Ово је млад и узоран колектив, синдикат овдје има подршку менаџмента и нема разлога да не успијемо, односна да већ прије зиме не постанемо знатно бројнија и респектабилнија синдикална организација, рекао је Пеулић ".
Очекује се да ће до састанка са већином радника овог предузећа доћи до краја овога мјесеца.
У раду проширеног синдикалног одбора " PMP Jelšingrad " учествовали су и предсједник Тане Пеулић и синдикални повјереник за Градишку, Лакташе и Србац Бошко Гргић.


Информативна служба

06.09.2017. године
ДЕВЕДЕСЕТ РАДНИЦА "ТРЕНДЕКСА" ОСТАЛО БЕЗ ПОСЛА

Погледајте медијске извјештаје:

РТРС - Радио телевизија Републике Српске   


Информативна служба

04.09.2017. године
РАДНИК Ш.Г. " ОШТРЕЉ-ДРИНИЋ " ЗОРАН ЛАТИНОВИЋ СТУПИО У ШТРАК ГЛАЂУ

Радник Шумског газдинства " Оштрељ-Дринић" из Дринића Зоран Латиновић, ступио је јутрос испред зграде предузећа у штрајк глађу.
Разлози за овакав очајнички потез су стални притисци од стране директора предузећа и директора поменутог шумског газдинства Неђа Галића да радници пређу и постану чланови " жутог синдиката " који је основан на иницијативу послодавца и који ради искључиво у његовом интересу.
Радник Зоран Латиновић је одбио понуду директора, који му је у знак одмазде смањио коефицијент за обрачун плате за 50 одсто.
Овакви притисци од стране директора и његовог " жутог синдиката " на раднике су све учесталији, па се очекује да ће у овом предузећу већи број радника ступити у овакву врсту самоубиства, како би заштитили голу егзистенцију себе и својих породица.

Погледајте медијске извјештаје:

АТВ Алтернативна телевизија   


Информативна служба

01.09.2017. године
СРЕЋАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Данас почиње настава у 187 основних и 92 средње школе у Републици Српској за око 92 000 основаца и око 42 000 ученика средњих школа.
Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске i Савез синдиката Републике Српске желe срећан почетак нове школске 2017/18 године свим запосленим у образовању, науци и култури у Републици Српској.
Синдикат ОНК i ССРС желе пуно успјеха свим ђацима, посебно првацима...

28.08.2017. године
СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА ЗА ЈУЛ 1852,02 КМ

Савез синдиката Републике Српске објавио је податке за синдикалну потрошачку корпу за мјесец јул 2017. године, као и статистичке податке за овај мјесец. Синдикална потрошачка корпа износи 1852,02 КМ и просјечна нето плата исплаћена у Републици Српској у јулу 2017. године која износи 830,00 КМ је покрива са свега 44,82%.

Комплетне податке можете погледати на следећим линковима:

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАЧКА КОРПА       СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ


Информативна служба

28.08.2017. године
ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ПОВОДОМ ОБИЉЕЖАВАЊА 25 ГОДИНА РАДА И ПОСТОЈАЊА ПОД НАЗИВОМ САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Савез синдиката Републике Српске је поводом обиљежавања 25 година рада и постојања под називом Савез синдиката Републике Српске организовао конференцију о теми:.

" Позиција колективног преговарања у радном законодавству у земљама региона – стање и перспективе "

Конференција је одржана 25.августа 2017.године у Дому синдиката у Бањој Луци. У раду Конференције учествовали су највиши представници савеза синдиката из Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније и Федерације БиХ, чланови Предсједништва Савеза синдиката РС, те представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Уније удружења послодаваца РС.
Током презентација стања колективног преговарања у земљама региона, јасно је видљиво да су процеси колективног преговарања изузетно тешки, скоро па јалови и да преговарању одговорније приступају синдикати него друга два социјална партнера.
Констатовано је да је одговорност за вођење социјалног дијалога искључиво на репрезентативним социјалним партнерима гдје не могу учествовати невладине организације нити било каква удружења страних инвеститора.
По питању синдикализације закључено је да постоји огроман притисак како од стране послодаваца тако и политика, те да влада „нелојална“ конкуренција на тржишту рада што је још један од изазова с којима се суочавају синдикати у региону.
Закључено је да је плурализам превазиђена фаза у синдикалној демократији и да снага синдиката лежи у броју њиховог чланства.
Једно од драгоцјених искустава која су изнесена током презентација стања колективног преговарања у земљама региона јесте и искуство у покушају заштите власништва социјалних партнера (права која је синдикат у колективном преговарању утврдио за оне које представља).
Током расправе је посебно наглашено да је Општи колективни уговор још увијек неопходан модел колективног преговарања у земљама региона, те да се мора радити на квалитетним колективним уговорима што подразумијева и квалитетну запосленост.
Синдикални представници су се усагласили да је потребно интензивније радити на јачању сарадње између свих нивоа синдикалног организовања посебно међу синдикатима који имају исте послодавце.
Јасан став учесника Конференције је да организовање и рад синдиката не могу и не смију уређивати владе путем закона јер је супротно конвенцијама МОР-а.
Како би се усагласили закључци са ове Конференције, договорено је да до 1.октобра 2017.године све синдикалне централе доставе информације везане за примјену колективних уговора и како бенефите колективног преговарања сачувати само за чланове синдиката.


Информативна служба

24.08.2017. године
САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАДНО ОБИЉЕЖАВА 25 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА

Поводом 25 година постојања и рада, под називом Савез синдиката Републике Српске, Савез синдиката Републике Српске обиљежава радно организовањем Конференције о теми:

" ПОЗИЦИЈА КОЛЕКТИВНОГ ПРЕГОВАРАЊА У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА - СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ "

Конференција ће се одржати у петак 25. августа 2017. године, у Дому синдиката у Бањалуци са почетком у 11,00 часова.
На конференцији учествују делегације синдиката држава бивше-Југославије, Србије, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Словеније, Федерације БиХ, Брчко Дистрихта БиХ, чланови Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, те представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и Уније удружења послодаваца Републике Српске.
Позвани су представници медија да пропрате овај догађај и да о њему информишу јавност.


Информативна служба

18.08.2017. године
ЈАВНЕ РAСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ

На Двадесетој сједници, одржаној 20. јула 2017. године, Народна скупштина Републике Српске разматрала је Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, те Закључком, број: 02/1-021-810/17 („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/17) одлучила да се исти упути на јавну расправу.
За организовање и спровођење јавне расправе задужена је институција „Предсједник Републике - Служба предсједника Републике.
Јавне расправе ће бити одржане у периоду од 21. до 25. августа 2017. године, како слиједи:

1. Град Требиње, 21.08.2017. године, са почетком у 10:00 часова - велика сала Скупштине града Требиње, ул. Вука Караџића бр. 2.,
2. Град Источно Сарајево, 22.08.2017. године са почетком у 10:00 часова - зграда Адиминистративног центра Владе Републике Српске, ул. Војводе Радомира Путника бб,
3. Град Зворник, 22.08.2017. године, са почетком у 15:00 часова - велика сала Скупштине града Зворник, ул. Светог Саве бр. 124.,
4. Град Бијељина, 23.08.2017. године, са почетком у 10:00 часова - велика сала Скупштине града Бијељина, ул. Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1.,
5. Град Добој, 23.08.2017. године, са почетком у 15:00 часова - сала Скупштине града Добој (бивша зграда Дома војске), ул. Цара Душана бб,
6. Град Приједор, 24.08.2017. године, са почетком у 10:00 часова - сала Скупштине града Приједор, ул. Трг ослобођења бр. 1.
7. Град Бања Лука, 25.08.2017. године, са почетком у 10:00 часова, сала Градске управе града Бања Лука, ул. Трг српских владара бр. 1.

Нацрт закона објављен је на званичним интернет страницама Народне скупштине Републике Српске (www.narodnaskupstinars.net) и Предсједника Републике Српске (www.predsjednikrs.net).
Позив Савезу синдиката Репиблике Српске за учешће на јавним расправама, упућен испред Кабинета Предсједника Републике Српске у цјелости можете погледати на следећем линку:
Позив за учешће у јавној расправи


Информативна служба

17.08.2017. године
ВЕЋИНА РАДНИКА У ЗДРАВСТВУ НЕ МОЖЕ ОВЈЕРИТИ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ

Предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске Миленко Гранулић тврди да је већина запослених радника у здравству суочена са проблемом немогућности овјеравања здравствених књижица.
" У већини здравствених установа у Републици Српској, те у болницама у Касиндолу и Добоју, запослени радници не могу да овјере здравствену књижицу због неуплаћеникх доприноса " рекао је Гранулић.
Он је рекао да синдикат тражи од Фонда здравственог осигурања Српске да под хитно омогући овјеравање здравствених књижица запосленим радницима у здравству Републике Српске, како би се могли лијечити.
" Не може се Фонд стављати изнад здравствених радника, већ мора дијелити њихову судбину. Не може шалтерски радник Фонда одређивати да ли је хитан или није хитан случај када радник запослен у здравству дође да овјери здравствену књижицу " , каже Гранулић.
Гранулић је рекао да синдикат неће више толерисати овако понашање Фонда према запосленим радницима у здравству Републике Српске, закључујући да је о овој проблематици јутрос упознао и ресорног министра Драгана Богданића.


Информативна служба

10.08.2017. године
П О Д Р Ш К А

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, поново даје безрезервну подршку радницима Шумског газдинства " Вучевица " из Чајнича, који већ петнаести дан протествују само из једног разлога, а то је да се за в.д. директора овог предузећа не именују особа која не задовољава стручне, етичке и професионалне норме.
Позивамо Удружење шумарских инжињера и техничара Републике Српске (УШИТ-РС) да дигне свој глас против гажења шумарске струке и да се у складу са својим етичким кодексом одреди према оваквим случајевима који су у ЈПШ " Шуме РС " а.д. Соколац изражени већ дужи временски период.


Информативна служба

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ