Статистички подаци за фебруар 2024. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу фебруару 2024. године износи 1.392 КМ и већа је за 80,00 КМ или 6,1% у односу на просјечну нето плату исплаћену у јануару 2024. године, а у односу на просјечну нето плату у 2023. години већа је за 118 КМ или 9,3%.

Значајнији раст просјечних нето плата у фебруару 2024. године резултат је раста најниже плате за 2024. годину са 700 КМ на 900 КМ, те је у свим дјелатностима забиљежен раст плата у односу на јануар 2024. године од 1,6% или 28 КМ колико је износио у финансијским дјелатностима до 13,5% односно 148 КМ колико је износио у дјелатности снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, као и раст плата у односу на просјечне нето плате у 2023. години.

Привредним производним и услужним дјелатностима биљежи се значајнији раст нето плате, тако да је у сектору грађевинарства фебруарска плата у односу на јануарску већа за 104 КМ или 10,6%, а у односу на просјечну плату у 2023. години већа је за 133 КМ или 14%, у сектору саобраћај и складиштење плата је већа за 113 КМ или 11%, а у односу на просјечну плату у 2023. години већа је за 156 КМ или 15,8%, у прерађивачкој индустрији већа је за 96 КМ или 8,8%, а у односу на просјечну плату у 2023. години већа је за 137 КМ или 13,1%, у трговини већа је за 128 КМ или 11,6%, а у односу на просјечну плату у 2023. години већа је за 189 КМ или 18,2%, у угоститељству већа је за 96 КМ или 9,2%, а у односу на просјечну плату у 2023. години већа је за 131 КМ или 12,9% итд.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец фебруар 2024. године износи 2.590,75 КМ и просјечна нето плата је покрива са 53,73%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним периодом приказан је у следећој табели:

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2024. године у односу на јануар 2024. године веће су за 0,5%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,7%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 1,2%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
 • Здравство – веће су за 0,4%.
 • Превоз – веће су за 1,3%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 1,9%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,7%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!