Zgrada Doma sindikata, sjedište Saveza sindikata Republike Srpske
Zgrada Doma sindikata, sjedište Saveza sindikata Republike Srpske

Savez sindikata Republike Srpske je nezavisna, nestranačka, nepolitička, interesna organizacija koja štiti i bori se za unapređenje prava i interesa svog članstva, garantovanih zakonima iz radno-pravne oblasti i Međunarodnim konvencijama o radu.

Savez sindikata Republike Srpske je najveća krovna sindikalna organizacija u Republici Srpskoj. Borimo se za unapređenje prava radnika u institucijama Republike Srpske, kao i kroz rad u Ekonomsko – socijalnom savjetu RS čija smo ravnopravna članica zajedno sa Vladom RS i Unijom udruženja poslodavaca RS

Članica smo Međunarodne konfederacije sindikata, najveće međunarodne sindikalne organizacije koja zastupa prava radnika širom svijeta.

Savez sindikata Republike Srpske, osnovan je na Osnivačkoj skupštini, održanoj 25. avgusta 1992. godine u Banjoj Luci kao autentični izraz interesa i potreba radnika da budu povezani u jednu sindikalnu cjelinu i tako dobiju legitimnog predstavnika i zastupnika na nivou Republike Srpske, a sjedište mu je u Banjoj Luci.

Prvi Kongres Saveza sindikata Republike Srpske održan je 10.jula 1997. godine u Banjoj Luci na kome su izabrani organi i rukovodstvo Saveza sindikata, usvojen je Program, te Izmjene i dopune Statuta. Drugi Kongres je održan 05. jula 2001. godine u Banjoj Luci,  Treći Kongres SSRS održan je 30. juna 2005. godine u Banjoj Luci, a Četvrti Kongres 02. jula 2009. godine takođe u Banjaluci. Peti Kongres je održan 04. jula 2013. godine u Tesliću, gdje je održan i  Šesti Kongres  04. jula 2017. godine. Sedmi kongres Saveza sindikata Republike Srpske, održan je 01.07.2021. godine u Tesliću.

Aktiv žena i Aktiv mladih Saveza sindikata RS formirani su u 2001. godine u Banjoj Luci, te od tada aktivno djeluju na zaštiti i afirmaciji ukupnog društvenog položaja ove populacije.

Savez sindikata Republike Srpske

U službi radnika od 1992.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!