Predsjednica Saveza sindikata RS
Ranka Mišić
tel. 051 214 927, faks 051 214 895
e-mail: kabinet@savezsindikatars.org

Generalni sekretar Saveza sindikata RS
Goran Stanković
tel. 051 214 927, faks 051 214 895
e-mail: goranstankovic@savezsindikatars.org

Potpredsjednik Saveza sindikata RS
Dragan Gnjatić
tel. 051 214 605
e-mail: onk@sindikatonk.rs.ba

Potpredsjednik Saveza sindikata RS za privredu
Danko Ružičić
tel. 051 214 927
e-mail: info@savezsindikatars.org

Sektor za međunarodnu saradnju Saveza sindikata RS
Biljana Škrbić
tel. 051 214 927, faks 051 214 895
e-mail: bskrbic@savezsindikatars.org

Sektor za ekonomsko – finansijske poslove Saveza sindikata RS
Božana Radošević
tel. 051 214 927, faks 051 214 895
e-mail: bozanar@savezsindikatars.org

Sektor za informisanje Saveza sindikata RS
Stručni saradnik za odnose s javnošću
Marijana Savić
tel. 051 214 795 – lokal 21, faks 051 214 895
e-mail: m.savic@savezsindikatars.org