Statistički podaci za jun 2022. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u junu 2022. godine iznosi 1.157 KM i veća je za 52,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u maju 2022. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za jun 2022. godine iznosi 2.248,15 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,46%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u sektoru Informacija i komunikacija, gdje iznose 1.541,00 KM i veće su za 1% u odnosu na majsku platu, a najniže u djelatnosti građevinarstva i iznose 844,00 KM i veće su za 3% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u maju 2022. godine.

Ukupne potrošačke cijene u junu 2022. godine u odnosu na maj 2022. godine veće su za 1,5%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 22,6%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 2,1%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 4,9%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti – veće su za 7,3%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 8,5%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,6%
 • Prevoz – veće su za 34,6%.
 • Komunikacije – veće su za 1,0%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 8,3%.
 • Obrazovanje – veće su za 0,1%
 • Restorani i hoteli – veće su za 10,6%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 5,4%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS

Ovdje možete pogledati pregled statističkih podataka iz ranijeg perioda


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!