Statistički podaci za januar 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu januaru  2023. godine iznosi 1.217 KM i ista je u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu decembru 2022. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec januar 2023. godine iznosi 2.404,32 KM i prosječna plata je pokriva sa 50,62 %, niže nego prethodni mjesec  kada je pokrivenost bila 51,11%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Evidentno je da su u posmatranom periodu prosječne plate po djelatnostima najviše ponovo u sektoru Informacije i komunikacije, u kojima  iznose 1.651 KM i iste su više za 3,64 % u odnosu na mjesec decembar, a najniže  u djelatnosti Poslovanja nekretninama, gdje  iznose 909 KM i iste su manja za 14% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu decembru 2022. godine u istoj djelatnosti.

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u mjesecu januaru 2023. godine u odnosu na decembar  2022. godine viši je za 0,6%, a po namjeni potrošnje :

 • Hrana i bezalkoholna pića – viši za 1,3%,
 • Alkoholna pića i duvan – viši za 0,6%,
 • Odjeća i obuća – niži za 3,4%,
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr.energenti –viši za 0,4 %,
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – viši za 0,8 %,
 • Zdravstvo – viši za 0,1 %,
 • Prevoz niži za 0,7 % ,
 • Komunikacije – nepromijenjene,
 • Rekreacija i kultura – viši za 0,9%,
 • Obrazovanje – više za 0,6%,
 • Restorani i hoteli – više za 0,4 %,
 • Ostala dobra i usluge – više za 1,6 %.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS

Ovdje možete pogledati pregled statističkih podataka iz ranijeg perioda


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!