U okviru Saveza sindikata Republike Srpske formirana je služba za besplatnu pravnu pomoć koja pruža besplatnu pravnu pomoć iz rada i po osnovu rada svim članovima sindikata, zastupanjem članova pred poslodavcem, sudovima i drugim državnim organima.
Služba obavlja pravne poslove za sve oblike organizovanja i djelovanja sindikata u okviru Saveza sindikata.
Zaposleni u službi za besplatnu pravnu pomoć su diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i diplomirani pravnici sa radnim iskustvom.


Informacije o pravnicima službe za besplatnu pravnu pomoć


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR BANJA LUKA

adresa, ulica Srpska 32, 78.000 Banja Luka
Tel. 051 214 767, faks: 051 214 791,
e-mail: jagoda.zvonar@savezsindikatars.org
Pravnik
JAGODA ZVONAR


 REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR BANJA LUKA

adresa, ulica Srpska 32,78.000 Banja Luka
Tel. 051 214 795, faks: 051 214 895,
e-mail: sandra.t@savezsindikatars.org
Pravnik
SANDRA TODOROVIĆ


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR PRIJEDOR

adresa, B. Nušića 5, 79.101 Prijedor
Tel./faks: 052 232 827
e – mail: rscprijedor@savezsindikatars.org
Pravnik


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR DOBOJ

adresa, Nemanjina 20, 74.000 Doboj
Tel./faks: 053 241 776, 053 221 631,
e – mail: ivana.dj@savezsindikatars.org
Pravnik
IVANA ĐEDOVAC


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR BIJELJINA

adresa, Nikole Tesle br.6, 76.300 Bijeljina
Tel. 055 204 341, faks: 055 209 463
E – mail: sindikatbijeljina@telrad.net
Pravnik
RADENKA KAJTAZ


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR ZVORNIK

adresa, Svetog Save 124, 75.400 Zvornik
Tel. 056 210 393,Faks.056 213 264,
E – mail: sindikatzv@spinter.net
Pravnik
DIJANA MAKSIMOVIĆ


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

adresa, Stefana Nemanje 13, 71.123 Istočno Sarajevo
Tel./faks: 057 340 220
e – mail: sopinsi@teol.net


REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR TREBINJE

adresa, Kralja Petra Prvog Oslobodioca 40, 89.101 Trebinje
Tel./faks: 059 273 241
E – mail: pravnasluzba@teol.net
Pravnik
ŽELIMIRKA LUČIĆ


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!