Statut Saveza sindikata Republike Srpske

Izmjene i dopune Statuta Saveza sindikata Republike Srpske

Prijedlog globalnih i sektorskih reformskih mjera Saveza sindikata Republike Srpske za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023 godine

Memorandum o zajedničkim mjerama 2018 -2020 godina potpisan između Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade RS


Dokumenti usvojeni na Sedmom Kongresu Saveza sindikata Republike Srpske

Izvještaj o radu SSRS za period 2017 – 2021 godina (video)

Program rada SSRS za period 2021 – 2025 godina

Rezolucija o benefitima za člana Sindikata

Rezolucija o sistemu plata u Republici Srpskoj


Dokumenti usvojeni na Šestom Kongresu Saveza sindikata Republike Srpske

Izvještaj o radu SSRS za period 2013 – 2017 godina

Program rada SSRS za period 2017 – 2021 godina

Rezolucija o bezbjednosti i zdravlju na radu

Rezolucija o kolektivnom pregovaranju

Ovdje možete preuzeti analizu primjene Zakona o radu koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!