STATUT SAVEZA SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE(.doc, size 148 KB)

Dokumenti usvojeni na Šestom Kongresu Saveza sindikata Republike Srpske

Izvještaj o radu SSRS za period 2013 – 2017 godina

Program rada SSRS za period 2017 – 2021 godina

Rezolucija o bezbjednosti i zdravlju na radu

Rezolucija o kolektivnom pregovaranju