STATUT SAVEZA SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE(.doc, size 148 KB)

IZMJENE I DOPUNE STATUTA SAVEZA SINDIKATA  REPUBLIKE SRPSKE, 25.06.2018. godine

STATUT SAVEZA SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE – PREČIŠĆENI TEKST, 25.06.2018. godine

Dokumenti usvojeni na Šestom Kongresu Saveza sindikata Republike Srpske

Izvještaj o radu SSRS za period 2013 – 2017 godina

Program rada SSRS za period 2017 – 2021 godina

Rezolucija o bezbjednosti i zdravlju na radu

Rezolucija o kolektivnom pregovaranju

Ovdje možete preuzeti analizu primjene Zakona o radu koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske