Rezolucija PERC komiteta žena o krizi COVID-19

Zajednička izjava Međunarodne organizacije poslodavaca i Međunarodne konfederacije sindikata o pandemiji COVID-19 

Otvoreno pismo Međunarodne trgovačke komore i Međunarodne konfederacije sindikata šefovima država i vlada iz zemalja G20


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!