Forum sindikata jugoistočne Evrope je počeo sa radom  1999.godine pod nazivom Forum sindikata Balkana Evropske konfederacije sindikata. Cilj osnivanja ovog Foruma bio je uključivanje u rad Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu i radio je na stvaranju efikasne socijalne dimenzije politika ekonomskih i socijalnih reformi u ovom dijelu Evrope. Ovaj Forum i dalje radi na kontinuiranom razvoju socijalne dimenzije procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji u regiji u skladu sa Porgramom dostojanstvenog rada međunarodne organizacije rada i evropskim socijalnim modelom.
Forum sindikata jugoistočne Evrope, čiji je član i Savez sindikata RS, je mreža organizacija zainteresovanih za postizanje zajedničkih stavova i aktivnosti u svjetlu izgradnje regionalne politike i pridruživanja EU.
Forum se sastaje jednom godišnje na najvišem nivou čiju tehničku i organizacijsku podršku pruža kancelarija MKS/PERV-a iz Sarajeva.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!