Погодности за чланове Савеза синдиката Републике Српске

Савез синдиката Републике Српске је на 7. Конгресу усвојио Резолуцију о бенефитима за члана синдиката, како би реализовали своје уставно и законодавно право да путем колективног преговарања или кроз различите видове борбе уговоримо нова или остваримо већи обим права, односно бенефите за своје чланове у односу на остале раднике. Осим ових бенефита, Савез синдиката РС, заједно са гранским синдикатима, искључиво за своје чланове организује низ других бенефита, а имајући у виду тренутну економско-социјалну ситуацију и куповну моћ радничких породица, која је на ниском нивоу усљед сталних и неоправданих поскупљења и поред одређеног раста плата, покренули смо активност, којом желимо обезбиједити да наши чланови имају одређене погодности при куповини различитих производа и кориштењу услуга. Активности ће бити континуиране, а о свакој новој погодности и олакшицама наши чланови биће обавјештени путем нашег сајта и ФБ странице.


Хотел Бијеле воде

Савез синдиката Републике Српске и Хотел Бијеле воде „spa & nature” Козара закључили су Уговор о пословној сарадњи, којим су дефинисани повољнији услови за чланове Савеза синдиката Републике Српске. Радницима који су чланови гранских синдиката и Савеза синдиката Републике Српске, обезбјеђује се попуст у износу од 10% у односу на редовну цијену, те могућност одгођеног плаћања на четири рате, уз обавезу минималног боравка два ноћења. Могућност кориштења наведеног попуста имају и чланови уже породице радника-члана синдиката. Наведени попуст ће радницима, који су чланови гранских синдиката и Савеза синдиката Републике Српске, као и члановима њихове уже породице, бити омогућен приликом уплате аранжмана на основу чланске карте, а све у складу са овјереним списком гранских синдиката.


Хотел „Терме Озрен“

Савез синдиката Републике Српске и Комерцијално-угоститељски и рекреативни комплекс „Терме Озрен“ закључили су Уговор о пословној сарадњи, у циљу обезбјеђења повољнијих услова за чланове синдиката. Радницима који су чланови гранских синдиката и Савеза синдиката Републике Српске обезбједиће се попуст на начин да се редовна цијена радним данима у износу од 75,00 КМ, за ноћење са доручком за једну особу, умањује и износи 65,00 КМ. Редовна цијена у износу од 91,50 КМ, за ноћење са доручком у дане викенда, умањује се и износи 75,50 КМ. Могућност коришћења наведеног попуста имају и чланови уже породице радника-чланова синдиката. Попуст ће бити омогућен приликом уплате аранжмана на основу чланске карте, а све у складу са овјереним списком гранских синдиката.


Хотели Бабовић, Чањ

Хотели Бабовић, (Hotel Vila Babović, ARIA apart hotel, ANCORA lux apartmani), са сједиштем у Чању и Савез синдиката Републике Српске закључили су Уговор о пословној сарадњи, којим је дефинисано да ће услуге из области хотелијерства и угоститељства које Хотели Бабовић пружају радницима члановима Савеза синдиката РС бити обезбијеђен попуст од 15% приликом уплате аранжмана за љетовање који су у понуди у Хотелима Бабовић, уз уплату аванса. Попуст ће бити омогућен на основу чланске карте, а све у складу са овјереним списком гранских синдиката.

Понуда за 2023. годину на коју се остварује попуст од 15%

Хотел Бабовић

Хотел Ариа

Хотел Анкора


“Тотал Траде” Добој

Савез синдиката Републике Српске потписао је Уговор о пословној сарадњи са фирмом “Тотал Траде” д.о.о Добој, са сједиштем у Добоју. “Тотал Траде” се бави продајом аутогума, резервних дијелова, акумулатора, уља… Наиме, радници који су чланови Савеза синдиката Републике Српске, приликом куповине артикала из асортимана “Тотал Траде” имају сљедеће бенефите: бескаматно кредитирање (плаћање на рате) до четири мјесечне рате (120 дана) у вриједности робе до 2.000 КМ, услуга малог сервиса за 20,00 КМ (замјена свих филтера и уља купљених у “Тотал Траде”, комплетна оптика трапа возила за 30,00 КМ, бесплатна монтажа и балансирање пнеуматика купљених у “Тотал Траде”. “Тотал Траде” ће радницима који су чланови Савеза синдиката Републике Српске омогућити наведене бенефите приликом куповине на основу чланске карте, а у складу са овјереним списком гранских синдиката.


Производња кожне конфекције ПКК Лемеш

Производња кожне конфекције „Обрт Лемеш“ Високо, са сједиштем у Високом и Савез синдиката Републике Српске потписали су Уговор о пословној сарадњи. Радницима који су чланови Савеза синдиката Републике Српске, приликом куповине артикала из асортимана Обрта, обезбјеђује се попуст од 10% приликом куповине на рате (12 рата) и попуст од 20% приликом готовинског плаћања. Радници попуст приликом куповине остварују на основу чланке карте. Производња кожне конфекције „Обрт Лемеш“ Високо ће приликом информисања радника о датуму и мјесту продаје назначити да чланови Савеза синдиката Републике Српске имају уговорени попуст приликом куповине робе из њиховог асортимана.


Бања Врућица – Здравствено туристички центар а.д.

Чланови Савеза синдиката Републике Српске, у оквиру којег дјелује 15 гранских синдиката, имају право на услуге смјештаја на бази здравствених и велнес аранжмана по повољнијим цијенама. Савез синдиката РС и Акционарско друштво здравствено-туристички центар „Бања Врућица“ Теслић договорили су за све чланове попуст од 10% уколико се ради о готовинском плаћању, а 5% уколико је ријеч о плаћању на рате. Уговорне стране одређују начин и врсту продаје здравствених и велнес аранжмана радницима Корисника услуга, а уколико члан Корисника услуга врши плаћање на рате Давалац услуга закључиће са њим посебан споразум, у којем ће Давалац услуга омогућити плаћање члану корисника услуга у највише шест рата. Давалац услуга утврдиће да је гост члан Корисника услуга на основу чланске карте.


Алфа лаб лабараторије

Запослени у Савезу синдиката Републике Српске, као и чланови 15 гранских синдиката и чланови њихове уже породице у Здравственој установи Лабораторија у области биохемије „ALFALAB” Бањалука и Здравственој установи Лабораторија у области хематологије „АLFALAB-BIOMEDICA” Бањалука, могу остварити попуст и то за члана синдиката по цијени која је за 20% нижа од прописане цјеновником и за члана породице синдикалног члана по цијени која је за 15% нижа од прописане цјеновником. Чланство у одговарајућој синдикалној организацији, корисник услуге, доказује чланском картом.


Ауто школа Волан Бањалука

Савез синдиката Републике Српске потписао је уговор о пружању услуга уз попусте и продужен рок плаћања са Ауто школом Волан и Ауто сервисом Волан. Сви заинтересовани чланови синдиката могу остварити попуст од 5% у Ауто школи, уз могућност плаћања у пет мјесечних рата, у Ауто сервису рад механичара платиће 15% мање, а дијелове уз попуст од 5%. Чланови синдиката који буду користили ове услуге дужни су доставити чланску карту или потврду о чланству у синдикату.


Биљна апотека др. Дијана Станетић

Одређене погодности чланови Савеза синдиката Републике Српске могу остварити у Биљној апотеци др Дијана Станетић, која пружа и услуге коришћења сланих соба и медицинске масаже. На препарате које апотека нуди у свом асортиману остварујете 5% попуста, на масаже 10%, а попуст од 20% остварујете уколико користите слану собу. Да би остварили попуст, потребна вам је чланска карта, као доказ да сте члан Синдиката.


ТУР „Маркет АС“

Уговор о пословној сарадњи потписан је и са ТУР „Маркет АС“, а уговором је уређен поступак приступања чланова синдиката чланица Савеза синдиката РС, Market AS Loyalty Programu, чиме се Маркет АС обавезује да члановима Савеза синдиката РС пружи могућност да путем попуњавања и потписивања приступнице, приступе Market AS Loyalty Programu, те да им на основу попуњене и својеручно потписане Приступнице, о свом трошку изради и достави картицу лојалности, чиме та лица стичу својство регистрованог корисника Маркет АС картице лојалности. То ће у пракси значити да ће регистровани корисници имати попуст од 3% приликом готовинког плаћања за куповину роба широке потрошње у свим његовим малопродајним објектима, осим на акцизну робу, електронске допуне, духанске производе и цигарете, док ће у маркетима са непрехрамбеном робом (Market AS Home) имати попуст од 5%.


SPORT VISION d.o.o.

Савез синдиката Републике Српске потписао је Споразум о пословно техничкој сарадњи и са радњом спортске опреме SPORT VISION d.o.o. У циљу пружања погодности радницима који припадају Савезу синдиката, односно свим члановима Савеза, они који се одлуче да купе робу у некој од ових радњи које се налазе широм РС, остварују попуст од 3% приликом куповине.


Glossa – центар за њемачки језик

Меморандум о стручној и пословној сарадњи потписан је и између Савеза синдиката РС и Glossa – центра за њемачки језик Бањалука. На основу Меморандума, чланови 15 гранских синдиката који дјелују у оквиру Савеза синдиката РС, и чланови њихове уже породице могу да остваре попуст у висини од 10% на курс њемачког језика за одрасле, курс њемачког језика за дјецу, како у учионицама пословница Glossa – центра, тако и на online-kurs, односно настави на даљину.


Унис турс Бањалука

Савез синдиката Републике Српске потписао је Уговор о пословно-техничкој сарадњи, односно пружању туристичких услуга уз продужен рок плаћања за чланове Савеза синдиката РС, са туристичком агенцијом Унис турс Бањалука. Пружалац услуга се обавезује на пружање услуга према програму у којем су одређене и цијене за наведене услуге. Поред туристичких аранжмана који су у организацији Унис турса, чланови синдиката  могу да купе по истим цијенама у Унис турсу и туристичке аранжмане у организацији туристичких агенција које су партнери Унис турса у држави и региону. Изражена цијена аранжмана се плаћа у 6 до 10 редовних мјесечних рата без камата, почев од момента закључивања индивидуалних уговора, а посљедња рата се измирује најкасније у јануару наредне календарске године.

Сви чланови синдиката ће, између осталог, имати попуст од 2-5% на одређене хотеле и аранжмане у организацији Унис турса у зависности од сезоне. Актуелне су сљедеће дестинације: Црна Гора: Бисерна обала-Чањ, Вила Бабовић-Чањ, Виле Олива-Петровац, Царине Хотели (Бијела и Кумбор), Sun Village  Ђеновићи, Хотел Нови Игало. Хрватска : Маистра хотели, Бела Виста –Дрвеник, Славија-Башка Вода, Хоризонт-Башка Вода. Терме у Словенији: Чатеж, Раденци, Моравске Топлице, Птуј, Сава хотели Блед.

Чланови Савеза синдиката Републике Српске у наредном периоду имаће попуст и на аутобуске туре по Европи,  од 2-5%, а у организацији Унис турса. Све додатне информације заинтересовани могу добити у овој  агенцији.


AQUALAB лабараторије

Чланови Савеза синдиката Републике Српске могу остварити попуст у Aqualab plus лабораторијама, које се налазе у Бањалуци, Требињу, Бијељини, Брчком, Зворнику и Вишеграду, у износу од 15% у областима микробиологије, биохемије и серологије, а 10% на лабораторијске налазе из области патохистологије и генетике. Наши чланови попуст остварују на лицу мјеста, а приликом узимања података важно је показати чланску карту Савеза синдиката Републике Српске.


Позивамо послодавце из Републике Српске и све заинтересоване да се прикључе нашим активностима, на обострану корист свих.

ИМАМ ПРАВО ВИШЕ, ЧЛАН САМ СИНДИКАТА!


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!