Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину (Сл. Гл. 114/23 29.12.2023. године)


Закони

Закон о раду ( .доц, 394кб )

Закон о допунама Закона о раду (Сл. Гл. 39/24 30.04.2024. године .пдф

Закон о измјени Закона о раду (Сл. Гл. 112/23. 22.12.2023. године .пдф)

Закон о измјенама и допунама Закона о раду (Сл. Гл. 119/21. 29.12.2021. године .пдф)

Закон о измјенама и допунама Закона о раду (Сл. Гл. 66/18. 17.07.2018. године .пдф)

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске

Закон о заштити на раду ( .пдф, 537кб )

Закон о штрајку (.пдф, 454кб )

Закон о измјенама и допунама Закона о штрајку (Сл. Гл. 23/20. 13.03.2020. године, .пдф)

Закон о заштити од узнемиравању на раду (Сл. Гл. 90/21. 11.10.2021. године, .пдф)

Закон о Економско – социјалном савјету (.пдф, 434кб )

Закон о мирном рјешавању радних спорова (.пдф, 484кб )

Закон о инспекцијама Републике Српске, Сл. Гласник РС број 18/20 од 04.03.2020. године

Закон о стечају (.пдф, 937кб )

Закон о доприносима (.пдф, 538кб )

Закон о пензијско – инвалидском осигурању (.пдф, 682кб )

Закон о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. Гл. РС број 15/22)

Закон о обавезном здравственом осигурању (Сл. Гласник РС број 93/22 од 21.09.2022. године)

Закон о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању (Сл. Гласник РС број 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (.пдф, 504кб )

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, Сл. Гласник РС број 94/19 од 11.11.2019. године

Закон o измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (Сл. Гл. 112/23, 22.12.2023. године, .пдф )

Закон о подстицајима у привреди Републике Српске, Сл. Гласник РС број 52/19 од 21.06.2019. године

Закон о измјени и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, Сл. Гласник РС број 78/20 од 05.08.2020. године

Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, Сл. Гласник РС број 94/19 од 11.11.2019. године


Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у јавним службама Републике Српске (.пдф, 466кб )

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске (Сл. Гл. 60/21, 01.07.2021.)

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске (Сл. Гл 82/22, 26.08.2022.)

Посебни колективни уговор за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Сл. Гл. 82/22, 26.08.2022.)

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске (Сл. Гл. 79/23, 07.09.2023.)

Посебни колективни уговор за запослене у јавним установама у области здравства Републике Српске (Сл. Гл. 02/22, 17.01.2022.)

Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 69/21, 27.07.2021. године)

Посебни колективни уговор о измјенама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 33/22, 15.04.2022. године)

Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (Сл. Гл. 81/22, 25.08.2022. године, .пдф )

Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа РС (Сл. Гл. 83/22, 30.08.2022. )

Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе (.пдф, 476кб )

Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл. 86/18, .пдф 149кб)

Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл.  21/20, 12.03.2020. .пдф)

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл.  21/21, 15.03.2021. .пдф)

Посебни колективни уговор комуналних и услужних дјелатности Републике Српске ( .доц, 135кб )

Колективни уговор за запослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац (СЛ. Гласник РС 117/21, 27.12.2021. .пдф)


Одлуке

Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2024. годину (Сл. Гл. 114/23 29.12.2023. године)

Одлука о усвајању Стратегије о заштити на раду у РС за период од 2021 – 2024. године (Службени Гласник Републике Српске 96/21 од 26.10.2021. године (.пдф ))

Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику ( .пдф, 90кб )

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику (Сл. Гл. 39/22, 04.05.2022. године)

Правилник о садржају писменог обрачуна плате (Сл. Гл. 18/22, 03.03.2022. године)

Правилник о измјенама Правилника о садржају писменог обрачуна плате (Сл. Гл. 65/22, 08.07.2022. године)


Меморандуми

Меморандум о заједничким мјерама 2018 -2020 година потписан између Савеза синдиката Републике Српске и Владе РС


Стратегије

Стратегија заштите на раду у Републици Српској за перопд од 2021 до 2024. године


Актуелно

Одлуке о утврђивању нове цијене рада за буџетске и фондовске кориснике (Сл. Гл 42/22 од 12.05.2022. године)

Одлука о утврђивању цијене рада за запослене у МУП Републике Српске (Сл. Гл.  42/22 од 12.05.2022. године

Правилник о садржају писменог обрачуна плате (Сл. Гл. 18/22, 03.03.2022. године)

Правилник о измјенама Правилника о садржају писменог обрачуна плате (Сл. Гл. 65/22, 08.07.2022. године)

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

Закон о измјенама и допунама Закона о раду (Сл. Гл. 119/21. 29.12.2021. године .пдф)

Сет Закона о повећању плата у Републици Српској од 01.01.2022. године (Сл. Гл. 119/21. 29.12.2021. године .пдф)

Закон о заштити од узнемиравању на раду (Сл. Гл. 90/21. 11.10.2021. године, .пдф)


Сет Закона о повећању плата у Републици Српској, децембар 2022. године

Закон о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске  (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)


Сет Закона о повећању плата у Републици Српској, мај 2021. године


Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о допуни Закона о доприносима (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о порезу на доходак (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Одлуке о пријевременом ступању закона на снагу  (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))


Закони о платама

Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о измјенама закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године)

Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о измјенама закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске (Сл. Гл. 68/22 15.07.2022. .пдф)

Закон о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о измјенама закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)


Сет измјена и допуна закона који се односи на повећање плата у Републици Српској од 01.01.2020. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјени и допуни закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године


Закони из области образовања, науке и културе

Закон о основном образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 81/22, 25.08.2022. године .пдф )

Закон о средњем образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 41/18, .доц )

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гл. 92/20, 18.09.2020. .пдф)

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гл. 55/23, 22.06.2023. .пдф)

Закон о високом образовању ( СЛ. Гласник РС 67/2020. 10.07.2020. .пдф )

Закон о предшколском васпитању и образовању ( СЛ. Гласник РС 79/15, .доц )

Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању (СЛ. Гласник РС 64/2022. 06.07.2022. .пдф )

Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о измјенама закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској (СЛ. Гласник РС 112/23. 22.12.2023. .пдф )

Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о измјенама закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, (Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године)

Закон о измјенама закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, (Сл. Гласник РС број 112/23 од 22.12.2023. године)

Закон о платама запослених у области културе Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о измјенама закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о измјенама закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 112/23 од 22.12.2023. године


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!