Актив младих Савеза синдиката Републике Српске
Актив младих Савеза синдиката Републике Српске

Актив младих Савеза синдиката Републике Српске, као интересна група у оквиру Савеза синдиката Републике Српске дјелује и функционише од 2002.године. Осим на нивоу Савеза синдиката Републике Српске, активи младих формирани су и функционишу у седам гранских синдиката.
У неким гранским синдикатима млади имају право да присуствују сједницама највиших органа гранских синдиката, док у неким гранским синдикатима, представници младих су пуноправни чланови републичких одбора и имају право гласа и одлучивања.
Према  Статуту Савеза синдиката Републике Српске представник Актива младих је пуноправан члан Генералног вијећа са правом гласа.
Основне активности Актива младих у претходном периоду односиле су се на јачање капацитета, едукацију младих синдикалних активиста, те кандидовање питања и проблема са којима се млади свакодневно сусрећу у раду и друштву.
Основни проблеми младих су велика незапосленост, рад у неформалној економији, инертност и незаинтересованост младих да се укључе у све сфере друштвеног живота, укључујући и рад у органима Синдиката.
Такође је алармантна чињеница да све више младих нису чланови синдиката. Много је разлога за такво стање од незапослености, преко њиховог ангажовања у сивој економији и раду на црно до опште инертности и недовољног знања о значају и улози синдиката.
Због свих ових проблема, Актив младих је велику пажњу посветио едукацији младих синдикалних активиста – чланова синдиката како би се побољшао  имиџ и  ангажман младих у синдикату, те провођењу кампања.
Своје едукативне активности Актива младих је реализовао у сарадњи са Фондацијом Фридрих Еберт и Међународном конфедерацијом синдиката.
Актив младих је, у сарадњи са Фондацијом Фридих Еберт, у претходних седам година организовао  Синдикалну школу коју је похађало по 15 младих синдикалних активиста из свих гранских синдиката који дјелују у оквиру Савеза синдиката Републике Српске, а који имају формиран Актив младих.
На четири едукативна семинара у склопу Синдикалне школе, млади су стекли  основна знања из области радног законодавства, колективног преговарања, социјалног дијалога, јавног наступа, улоге и значаја синдиката, те других тема значајних за активно ангажовање у синдикату.
У сарадњи са Фондацијом Фридрих Еберт одржани су и семинари за младе синдикалне активисте како би се млади едуковали за писање и аплицирање пројеката и на тај начин постали самоодрживи и способни да своја знања пренесу и на друге младе активисте, те да се активно укључе у рад у синдикатима.
Такође, од полазника генерације 2010. године и свих других полазника који су завршили Синдикалну школу формирана је тзв. ,,Алумни мрежа,, у коју  улазе сви млади синдикални активисти који заврше Синдикалну школу како би остали у контакту и били на располагању гранским синдикатима.
Актив младих је обновио сарадњу и са Активима младих Федерације БиХ, Србије, Црне Горе, Македоније , Хрватске и Словеније гдје су на заједничким састанцима и семинарима презентовали активности и проблеме младих у Републици Српској.
Актив младих учествује у пуном капацитету у раду одбора младих Регионалног синдикалног савјета “Солиданост“.
Представници Актива младих учествовали су на семинарима које је организовала Међународна конфедерација синдиката.
Актив младих активно је учествовао у  доношењу законских прописа и подржао активности Савеза синдиката Републике Српске у циљу доношења добрих и квалитетних рјешења који су у интересу радника.
Треба нагласити да је Актив младих у свом раду и свим активностима које је проводио имао подршку Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката.
Уз све позитивне помаке који су се десили за Актив младих у наредном периоду истакнута је потреба:

  • За синдикално организовање и заштиту права младих радника.
  • За оснивање Актива младих у свим гранским синдикатима.
  • Да представници младих имају право присуства и право гласа на сједницама органа гранских синдиката.
  • Обезбјеђивање Буџета за потребе и активности младих у гранским синдикатима.
  • Већи ангажман младих у акцијама које спроводе грански синдикати и Савез синдиката.
  • Даља едукација Актива младих на гранском нивоу и нивоу Савеза.

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!