Међународна Конфедерација Синдиката - МКС ( Internationa Trade Union Confederation - ITUC )
Међународна Конфедерација Синдиката – МКС ( Internationa Trade Union Confederation – ITUC )

Међународна конфедерација синдиката (МКС) је главна међународна синдикална организација која заступа интересе радника широм свијета. У њеном саставу су 305 синдикалних централа из 151 државе и територија са укупним чланством од 175 милиона радника. Основана је у Бечу 2006. године сједињавањем Међународне конфедерације слободних синдиката и Свјетске конфедерације рада.
Савез синдиката Републике Српске је чланица МКС-а, док су грански синдикати чланице Савеза синдиката РС удружени у глобалне гранске синдикалне федерације.
Основни циљ МКС-а је промовисање и заштита радничких права и интереса путем међународне сарадње између синдиката, провођења кампања и заговарања унутар главних глобалних институција.
МКС дјелује путем својих регионалних организација: Азија и Пацифик, Африка, Америка и ПЕРВ – Пан-европско регионално вијеће. Осим главног сједишта у Бриселу, има своје канцеларије у Женеви, Москви, Вашингтону, Сарајеву, Хонг Конгу, Аману и Лондону.
Међународна конфедерација синдиката блиско сарађује са Европском конфедерацијом синдиката, а преко ПЕРВ-а има блиске односе са глобалним синдикалним федерацијама и Синдикалним савјетодавним одбором при ОЕЦД-у.
Такође сарађује и са Међународном организацијом рада и другим специјализованим агенцијама УН-а.
Главни фокус рада МКС-а је заштита и универзално поштивање темељних радничких права МОР-а која гарантују право на синдикално организовање, право на колективно преговарање, заштиту од дискриминације и уклањање дјечијег рада и присилног рада. Заједно са својим чланицама организује  и проводи сталне кампање за поштивање синдикалних права загарантованих конвенцијама Међународне организације рада и брани и штити синдикалце  кад год су њихова темељна права прекршена.
Пан-европско регионално вијеће (ПЕРВ) основано је у Риму 2007. године на основу Резолуције усвојене на Оснивачком конгресу МКС-а у Бечу. ПЕРВ обухвата 89 националних синдикалних централа чланица МКС-а и броји 85 милиона чланова, међу којима је и Савез синдиката РС.

www.ituc-csi.org


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!