Европска конфедерација синдиката ЕКС ( Erupean Trade Union Confederation - ETUC )
Европска конфедерација синдиката ЕКС ( Erupean Trade Union Confederation – ETUC )

Европска конфедерација синдиката (ЕКС) је кровна организација која је основана 1973. године вољом интереса радника на европском нивоу ради заступања њихових права и интереса у институцијама Европске уније. У саставу ЕКС-а су 84 националне синдикалне централе из 36 европских земаља, 12 индустријских федерација, једна придружену чланицу и четири чланице у статусу посматрача међу којима је и Савез синдиката Републике Српске, што укупно представља 60 милиона чланова.
ЕКС је један од европских социјалних парнтера признат од Европске уније. Води индустријске односе с послодавцима на нивоу ЕУ кроз европски социјални дијалог.
Уговором из Мастрихта 1993. године признато је право социјалних партнера на склапање обавезујућих оквирних споразума на нивоу ЕУ који  склапањем прелазе у директиве те је тако усвојено више од 40 међуиндустријских и 500 секторских споразума.
У склопу ЕКС-а дјелује и Европски синдикални институт (ЕТУИ), настао 2005. године који има три одјела и то одјел за образовање, за истраживање и за заштиту на раду. Овај Институт је од изузетне важности за све организације чланице ЕКС-а, па и за оне који то нису, јер организује разне видове окупљања ради заједничких интереса у јачању и изградњи капацитета синдиката из наведених области које Институт покрива.
Сваке четири године одржава се конгрес ЕКС-а које је и највиши орган и задатак му је да одреди општу политику организације. Укључује делегате из свих националних синдикалних централа, европских индустријских федерација и Одбора жена. На Конгресу се бирају чланови Извршног одбора, предсједник, генерални секретар, два замјеника генералног секретара и четири конфедерална секретара.

www.etuc.org


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!