Међународна Организација Рада - МОР (Interbational Labour Organization - ILO )
Међународна Организација Рада – МОР (Interbational Labour Organization – ILO )

Међународна организација рада ( Inernational Labour Organization – ILO ), је специјализована агенција Уједињених нација која промовише социјалну правду и међународно призната људска и радничка права. Основана је 1919. године Версајским миром и постала је прва специјализована агенција Уједињених Нација 1946. године.
Међународна Организација Рада формулише међународне стандарде рада у облику конвенција и препорука које поставлјају минималне стандарде радног права: слободу удруживања, право на организовање , колективно преговарање, укидање принудног рада, једнаке шансе и једнаки третман, идруге стандарде којима се регулишу услови у цијелом распону питања везаних за рад. Пружа техничку помоћ у следећим подручјима: стручно образовање и стручна рехабилитација; политика запошљавања; администрација рада; радно право и индустријски односи; развијање менаџмента; задруге; социјална сигурност; статистика везана уз рад и сигурност и заштита на раду.
Међународна организација рада промовише развијање независних радничких организација и удружења послодаваца и тим организацијама осигурава тренинг и савјетодавне услуге. Унутар система Уједињених Нација, Међународна Организација Рада је јединствена по својој трипартитној структури у којој радници и послодавци судјелују у раду управних органа организације као равноправни партнери владама.

Преглед конвенција МОР – а које је ратификовала БиХ

Конвенција бр. 13 О оловном бјелилу ( бојадисање ) (.пдф, 1921. год. )

Конвенција бр. 16 О обавезном љекарском прегледу дјеце и младића запослених на бродовима ( .пдф, 1921. год )

Конвенција бр. 19 О једнаком третману у погледу обештећења несрећних случајева при раду (.пдф, 1925. год.)

Конвенција бр. 22 О уговору о најму морнара (.пдф, 1926. год. )

Конвенција бр. 23 О репатријацији морнара (.пдф, 1926. год.)

Конвенција бр. 24 О осигурању у случају болести ( индустрија ) (.пдф, 1927. год.)

Конвенција бр. 25 О осигурању у случају болести ( пољопривреда )(.пдф, 1927. год.)

Конвенција бр. 32 О заштити против несрећа ( лучки радници ) ( ревидирана ) (.пдф, 1932. год. )

Конвенција бр. 53 О свједочанству о стручној оспособљености официра (.пдф, 1936. год.)

Конвенција бр. 69 О свједочанству о оспособљености бродских кувара (.пдф, 1946. год.)

Конвенција бр. 73 О љекарском прегеду морнара)(.пдф, 1946. год.)

Конвенција бр. 74 О свједочанству о стручној оспособљености морнара(.пдф, 1946. год. )

Конвенција бр. 80 О ревизији завршних одредби (.пдф, 1946. год.)

Конвенција бр. 81 О инспекцији рада у индустрији и трговини (.пдф, 1947. год.)

Конвенција бр. 87 О слободи удруживања и заштити права на организовање)(.пдф, 1948. год.)

Конвенција бр. 88 О служби за запошљавање (.пдф, 1948. год. )

Конвенција бр. 91 О плаћеном годишњем одмору морнара ( ревидирана )(.пдф, 1949. год. )

Конвенција бр. 92 О смјештају посаде на поморском броду (.пдф, 1949. год.)

Конвенција бр. 97 О миграцији у циљу запошљавања ( ревидирана ) (.пдф, 1949. год.)

Конвенција бр. 98 О правима радника на организовање и колективно преговарање (.пдф, 1949. год.)

Конвенција бр. 100 О једнаком награђивању мушке и женске радне снаге (.пдф, 1951. год. )

Конвенција бр. 102 О социјалној сигурности ( минимални стандарди ) (.пдф, 1952. год.)

Конвенција бр. 111 О дискриминацији ( запошљавање и занимање )(.пдф, 1958. год.)

Конвенција бр. 114 О одредбама уговора о запослењу рибара (.пдф, 1959. год. )

Конвенција бр. 116 О ревизији завршних одредби(.пдф, 1961. год. )

Конвенција бр. 119 О заштити машина (.пдф, 1963. год.)

Конвенција бр. 121 О бенефицијама за повреду на послу (.пдф, 1964. год.)

Конвенција бр. 122 О политици запошљавања (.пдф, 1964. год.)

Конвенција бр. 126 О смјештају на рибарским бродовима (.пдф, 1966. год. )

Конвенција бр. 132 О плаћеном одмору ( ревидирана ) (.пдф, 1970. год. )

Конвенција бр. 135 О представницима радника (.пдф, 1971. год.)

Конвенција бр. 136 О бензолу (.пдф, 1971. год.)

Конвенција бр. 139 О раку као професионалном обољењу (.пдф, 1974. год. )

Конвенција бр. 140 О плаћеном одсуству за образовне сврхе(.пдф, 1974. год. )

Конвенција бр. 142 О професионалној орјентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса (.пдф, 1975. год.)

Конвенција бр. 143 О миграцијама у условима злоупотребе и унапређење једнаких могућности и третмана радника миграната (.пдф, 1975. год.)

Конвенција бр. 148 О заштити радника од професионалних ризика у радној средини проузрокованих загађењем ваздуха, буком и вибрацијом (.пдф, 1977. год.)

Конвенција бр. 155 О сигурности и здрављу на послу (.пдф, 1981. год. )

Конвенција бр. 156 О једнаким могућностима и једнаком третману за раднике и раднице: Радници с породичним обавезама (.пдф, 1981. год.)

Конвенција бр. 158 О престанку радног односа (.пдф, 1982. год.)

Конвенција бр. 159 О професионалној рехабилитацији и запошљавању инвалида (.пдф, 1983. год. )

Конвенција бр. 161 О службама медицине рада(.пдф, 1985. год. )

Конвенција бр. 162 О азбесту (.пдф, 1986. год.)

Конвенција бр. 171 О ноћном раду (.пдф, 1990. год.)

Преглед Конвенција које је ратификовала БиХ


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!