У оквиру Савеза синдиката Републике Српске формирана је служба за бесплатну правну помоћ која пружа бесплатну правну помоћ из рада и по основу рада свим члановима синдиката, заступањем чланова пред послодавцем, судовима и другим државним органима.
Служба обавља правне послове за све облике организовања и дјеловања синдиката у оквиру Савеза синдиката.
Запослени у служби за бесплатну правну помоћ су дипломирани правници са положеним правосудним испитом и дипломирани правници са радним искуством.


Информације о правницима службе за бесплатну правну помоћ


РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА

адреса, улица Српска 32, 78.000 Бања Лука
Тел. 051 214 767, факс: 051 214 791,
е-mail: jagoda.zvonar@savezsindikatars.org
Правник
ЈАГОДА ЗВОНАР


 РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА

адреса, улица Српска 32,78.000 Бања Лука
Тел. 051 214 795, факс: 051 214 895,
е-mail: sandra.t@savezsindikatars.org
Правник
САНДРА ТОДОРОВИЋ


РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР

адреса, Б. Нушића 5, 79.101 Приједор
Тел./факс: 052 232 827
е – mail: rscprijedor@savezsindikatars.org
Правник


РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР ДОБОЈ

адреса, Немањина 20, 74.000 Добој
Тел./факс: 053 241 776, 053 221 631,
е – mail: ivana.dj@savezsindikatars.org
Правник
ИВАНА ЂЕДОВАЦ


РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР БИЈЕЉИНА

адреса, Николе Тесле бр.6, 76.300 Бијељина
Тел. 055 204 341, факс: 055 209 463
E – mail: sindikatbijeljina@telrad.net
Правник
РАДЕНКА КАЈТАЗ


РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

адреса, Светог Саве 124, 75.400 Зворник
Тел. 056 210 393,Факс.056 213 264,
E – mail: sindikatzv@spinter.net
Правник
ДИЈАНА МАКСИМОВИЋ


РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО

адреса, Стефана Немање 13, 71.123 Источно Сарајево
Тел./факс: 057 340 220
е – mail: sopinsi@teol.net


РЕГИОНАЛНИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ

адреса, Краља Петра Првог Ослободиоца 40, 89.101 Требиње
Тел./факс: 059 273 241
E – mail: pravnasluzba@teol.net
Правник
ЖЕЛИМИРКА ЛУЧИЋ


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!