ПРОЈЕКТИ У КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ САВЕЗ СИНДИКАТА И ГРАНСКИ СИНДИКАТИ У ССРС

УЧЕШЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА РС

Назив пројекта: LEP- Локална партнерства за запошљавање (МОР и Европска комисија)

Циљеви пројекта: Допринос стратешком развоју тржишта рада БиХ

Промовисање одрживих оквира за активна тржишта рада која су вођена партнерским односима на локалном нивоу како би се побољшао приступ формалном запошљавању, посебно у подручјима погођеним поплавама.
Циљне групе: Чланови ЛЕП-а (незапослени, запослени, власници предузећа, регионалне и локалне јавне службе за запошљавање, организације послодаваца, синдикати, привредне коморе, регионалне развојне агенције, невладине организације, формални и неформални пружаоци услуга образовања, регионалне и локалне самоуправе у одабраним општинама).
Трајање пројекта: 3 године


Назив пројекта: ESAP – Платформа за запошљавање и социјална питања (МОР и РСС)

Циљеви пројекта: Побољшање ефикасности процеса бипартитног и трипартитног социјалног дијалога , јачање националних инспекција рада, техничка асистенција и интеракција са Вијећем за регионалну сарадњу.
Циљне групе: Економско-социјални савјети из земаља бивше Југославије и Албаније.
Трајање пројекта: Зависно од потреба циљне групе


Назив пројекта: На путу ка ЕУ (РСС Солидарност и ЕКС)

Циљеви пријекта: Јачање капацитета савеза синдиката из бивше Југославије, промовисање социјалног дијалога, размјена искустава из области радног законодавства, колективног преговарања.
Циљне групе: Савези синдиката из земаља бивше Југославије са посебним фокусом на секције младих и жена (Радне групе за ИТ комуникације, заштита и здравље на раду, радно законодавство и млади и жене)
Трајање пројекта: До 2017.


УЧЕШЋЕ ГРАНСИХ СИНДИКАТА У ПРОЈЕКТИМА

СИНДИКАТ МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА РС

Назив пројекта: Синдикат без граница ( Синдикат металске индустрије и рударства РС,
Синдикат металаца Србије – покранијска организација Војводина
и ИФ Метал из Шведске ( Олоф Палме Центар )

Циљеви пројекта: Развој регионалне и међународне синдикалне сарадње у циљу оснаживања Синдиката у Републици Српској и Србији, размјена искустава у процесу приближавања Европској унији, изградња капацитета локалних партнера на основу шведског модела организовања и синдикалне солидарности.
Унапређење организационих вјештина, техника преговарања, бољег представљања улоге синдиката у друштву, боље лидерске вјештине, начини регрутовања нових чланова, оснаживање младих и жена за учешће у одлучујућим органима
Циљне групе: Чланови одлучујућих органа партнерских организација, секције младих и жена и предсједници синдикалних организација на локалном нивоу
Трајање пројекта: 4 године


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!