Zakoni

Zakon o radu ( .doc, 394kb )

Zakon o zaštiti na radu ( .doc, 187kb )

Zakon o štrajku (.doc, 77kb )

Zakon o Ekonomsko – socijalnom savjetu (.doc, 49kb )

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova (.doc, 99kb )

Zakon o stečaju (.doc, 622kb )

Zakon o doprinosima (.doc, 91kb )

Zakon o penzijsko – invalidskom osiguranju (.doc, 243kb )

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (.doc, 127kb )

 

Kolektivni ugovori

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (.doc, 74kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblati obrazovanja i kulture Republike Srpske (.doc, 158kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske (.doc, 90kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblati zdravstva (.doc, 112kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske (.doc, 136kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa RS (.doc, 126kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave (.doc, 99kb )

Odluke

Odluka o najnižoj plati (.pdf, 80kb )