Zakoni

Set zakona koji se odnosi na povećanje plata u Republici Srpskoj, Sl. Glasnik RS broj 66/18 od 17.07.2018. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak SG RS 66/18

Pravilnik o ostvarivanju prava na umanjenje poreske osnovice

Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati, Službeni Glasnik Republike Srpske 69/2018( .pdf, 209kb )

Zakon o radu ( .doc, 394kb )

Ovdje možete preuzeti analizu primjene Zakona o radu koju je uradila Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske

Zakon o zaštiti na radu ( .doc, 187kb )

Zakon o štrajku (.doc, 77kb )

Zakon o Ekonomsko – socijalnom savjetu (.doc, 49kb )

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova (.doc, 99kb )

Zakon o stečaju (.doc, 622kb )

Zakon o doprinosima (.doc, 91kb )

Zakon o penzijsko – invalidskom osiguranju (.doc, 243kb )

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (.doc, 127kb )

 

Kolektivni ugovori

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (.doc, 74kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblati obrazovanja i kulture Republike Srpske (.doc, 158kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske (.doc, 90kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblati zdravstva (.doc, 112kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske (.doc, 136kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u institucijama pravosuđa RS (.doc, 126kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti lokalne samouprave (.doc, 99kb )

Posebni kolektivni ugovor komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske ( .doc, 135kb )

Kolektivni ugovor za azposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac ( .pdf )

Odluke

Odluka o najnižoj plati, Službeni Glasnik Republike Srpske 02/2018( .pdf, 206kb )

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati, Službeni Glasnik Republike Srpske 69/2018( .pdf, 209kb )

Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku ( .pdf, 90kb )