Konferencija Međunarodne organizacije rada „Ka obnovljenom društvenom ugovoru“

Konferencija Međunarodne organizacije rada „Ka obnovljenom društvenom ugovoru“
Konferencija Međunarodne organizacije rada „Ka obnovljenom društvenom ugovoru“

U Ženevi se od 10-15. juna 2024. godine održava 112. Konferencija Međunarodne organizacije rada (MOR) „Ka obnovljenom društvenom ugovoru“. Konferencija će okupiti tripartitne predstavnike Međunarodne organizacije rada, međunarodne organizacije i druge relevantne aktere.

Na Konferenciji učestvuje i delegacija BiH, kao punopravna članica Međunarodne organizacije rada, koju predstavlja zamjenica ministra civilnih poslova BiH Marijana Mojić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić i direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić.

Međunarodna konferencija rada najvažniji je događaj u djelovanju MOR-a koja je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, čiji je osnovni zadatak obezbjeđivanje boljih uslova rada i položaja radnika u cijelom svijetu te dostojanstvenog rada za sve.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!