Statistički podaci za novembar 2021. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2021. godine iznosi 1030,00 KM i veća je za 3,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u oktobru 2021. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2021. godine iznosi 2.015,64 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,10%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.519,00 KM i manje su za 2,75% u odnosu na oktobarsku platu 2021. godine, a najniže u djelatnosti građevinarstvo i iznose 750,00 KM i nepromijenjene su u odnosu na prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćenu u oktobru 2021. godine.

Ukupne potrošačke cijene u novembru 2021. godine u odnosu na oktobar 2021. godine veće su za 1,2%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 2,0%.
 • Alkoholna pića i duvan – nisu se mijenjale.
 • Odjeća i obuća – veće su za 1,1%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – veće su za 1,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,7%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,1%.
 • Prevoz – veće su za 1,8%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,4%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,4%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS

Ovdje možete pogledati pregled statističkih podataka iz ranijeg perioda