Statistički podaci za mart 2024. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu martu 2024. godine iznosi 1.394 KM i veća je za 2,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u februaru 2024. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec mart 2024. godine iznosi 2.606,60 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 53,48%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.855,00 KM i veće su za 3,9% u odnosu na februarsku platu 2024. godine, a najniže u građevinarstvu i iznose 1.097,00 KM i veće su za 1,1% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u februaru 2024. godine.

Ukupne potrošačke cijene u martu 2024. godine u odnosu na februar 2024. godine veće su za 0,4%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,3%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 1,5%.
 • Odjeća i obuća – veće su za 3,3%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,5%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,8%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,4%.
 • Prevoz – veće su za 0,7%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,4%.
 • Obrazovanje – veće su za 0,2%.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,9%.
 • Ostala dobra i usluge – nisu se mijenjale.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS

Ovdje možete pogledati pregled statističkih podataka iz ranijeg perioda


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!