Синдикат финансијских оганизација Републике Српске
Синдикат финансијских оганизација Републике Српске

Активности синдиката финансијских организација Републике Српске

Схватајући улогу и значај синдикалне борбе у сфери промјена својинских односа, радног законодавства, социјалне политике, као и потребе радника финансијског сектора да добију легитимног представника и заступника за унапређење и заштиту њихових права и интереса, 21. марта 1997. године основан је Синдикат финансијских организација Републике Српске – СФОРС.

На Оснивачкој скупштини тога дана изабрано је руководство (Републички одбор, Надзорни одбор и Статутарна комисија), а мјесто предсједника Синдиката повјерено је госпођи Ковиљки Филиповић, која је и била иницијатор ових активности. Оснивачи и прве чланице били су представници Бањалучке банке, Косиг осигурања, ДДОР Крајина Копаоник, Југобанке, СДК, СОД Јахорине, Агропром банке, Приједорске банке, Семберске банке, Добојске банке, Привредне банке Градишка и Крајина осигурања.

Усвојени су правци дјеловања за четворогодишњи период, тако да је Синдикат дјеловао и радио у складу са својим Програмом и Статутом и заједничким програмом и политиком Савеза синдиката Републике Српске.

Овај Синдикат је од свог оснивања и доброг старта за протеклих 20 година пролазио кроз искушења и тежак период, попут оног када је 2002. године у процесу реформе банкарског сектора, велики број радника остао без посла, али са мањим посљедицама за отпуштене раднике захваљујући правовременој интервенцији руководства Синдиката.  Служећи за примјер, како по организацији, тако и по изванредно потписаном Гранском колективном уговору који радницима пружа адекватну заштиту, руководство овог Синдиката, на челу са предсједницом, показало је сву јачину и зрелост у борби за остваривање права свога чланства.

Након смрти предсједнице Синдиката финансијских организација РС, Ковиљке Филиповић, на чело овог Синдиката долази Мирослав Зечевић, дугогодишњи синдикални активиста и члан Републичког одбора.

Мирослав Зечевић, Предсједник синдиката финсансијских организација РС
Мирослав Зечевић, Предсједник синдиката финсансијских организација РС

Ранија искуства показала су да добра организованост, акционо јединство, досљедност и ефикасност у реализацији програмских задатака одредиле мјесто и улогу Синдиката финансијских организација.  У том смислу настављене су активности, а посебна пажња усмјерена је на подстицање синдикалног организовања тамо гдје је то могуће. Данас је то синдикат са стабилним и реалним чланством запослених у финансијском сектору Републике Српске. Чланови овог Синдиката су радници великог броја банака, осигуравајућих друштава, Лутрије РС и других финансијских организација.

Међународна сарадња је активност којој СФОРС-е посвећује посебну пажњу, а која  у условима глобализације финансијског тржишта има изузетан значај. Тако је од 2010. године овај Синдикат постао пуноправан члан Свјетске организације радника, са сједиштем у Бриселу.

2011. године СФОРС-е био је и домаћин Регионалне конференције синдиката финансијског сектора земаља ЈИЕ, на којој је потписана Повеља у контексту европских интеграција у унапређењу регионалне сарадње.

Својим члановима СФОРС-е обезбјеђује заштиту у остваривању права и обавеза утврђених Законом о раду и омогућује бесплатну правну помоћ, додјељује материјалну помоћ и води рачуна о едукацији својих чланова.

01.07.2021. године, за предсједницу Синдиката финансијских организација Републике Српске изабрана је Селена Ратковић.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!