Sindikat finansijskih oganizacija Republike Srpske
Sindikat finansijskih oganizacija Republike Srpske

Aktivnosti sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske

Shvatajući ulogu i značaj sindikalne borbe u sferi promjena svojinskih odnosa, radnog zakonodavstva, socijalne politike, kao i potrebe radnika finansijskog sektora da dobiju legitimnog predstavnika i zastupnika za unapređenje i zaštitu njihovih prava i interesa, 21. marta 1997. godine osnovan je Sindikat finansijskih organizacija Republike Srpske – SFORS.

Na Osnivačkoj skupštini toga dana izabrano je rukovodstvo (Republički odbor, Nadzorni odbor i Statutarna komisija), a mjesto predsjednika Sindikata povjereno je gospođi Koviljki Filipović, koja je i bila inicijator ovih aktivnosti. Osnivači i prve članice bili su predstavnici Banjalučke banke, Kosig osiguranja, DDOR Krajina Kopaonik, Jugobanke, SDK, SOD Jahorine, Agroprom banke, Prijedorske banke, Semberske banke, Dobojske banke, Privredne banke Gradiška i Krajina osiguranja.

Usvojeni su pravci djelovanja za četvorogodišnji period, tako da je Sindikat djelovao i radio u skladu sa svojim Programom i Statutom i zajedničkim programom i politikom Saveza sindikata Republike Srpske.

Ovaj Sindikat je od svog osnivanja i dobrog starta za proteklih 20 godina prolazio kroz iskušenja i težak period, poput onog kada je 2002. godine u procesu reforme bankarskog sektora, veliki broj radnika ostao bez posla, ali sa manjim posljedicama za otpuštene radnike zahvaljujući pravovremenoj intervenciji rukovodstva Sindikata.  Služeći za primjer, kako po organizaciji, tako i po izvanredno potpisanom Granskom kolektivnom ugovoru koji radnicima pruža adekvatnu zaštitu, rukovodstvo ovog Sindikata, na čelu sa predsjednicom, pokazalo je svu jačinu i zrelost u borbi za ostvarivanje prava svoga članstva.

Nakon smrti predsjednice Sindikata finansijskih organizacija RS, Koviljke Filipović, na čelo ovog Sindikata dolazi Miroslav Zečević, dugogodišnji sindikalni aktivista i član Republičkog odbora.

Miroslav Zečević, Predsjednik sindikata finsansijskih organizacija RS
Miroslav Zečević, Predsjednik sindikata finsansijskih organizacija RS

Ranija iskustva pokazala su da dobra organizovanost, akciono jedinstvo, dosljednost i efikasnost u realizaciji programskih zadataka odredile mjesto i ulogu Sindikata finansijskih organizacija.  U tom smislu nastavljene su aktivnosti, a posebna pažnja usmjerena je na podsticanje sindikalnog organizovanja tamo gdje je to moguće. Danas je to sindikat sa stabilnim i realnim članstvom zaposlenih u finansijskom sektoru Republike Srpske. Članovi ovog Sindikata su radnici velikog broja banaka, osiguravajućih društava, Lutrije RS i drugih finansijskih organizacija.

Međunarodna saradnja je aktivnost kojoj SFORS-e posvećuje posebnu pažnju, a koja  u uslovima globalizacije finansijskog tržišta ima izuzetan značaj. Tako je od 2010. godine ovaj Sindikat postao punopravan član Svjetske organizacije radnika, sa sjedištem u Briselu.

2011. godine SFORS-e bio je i domaćin Regionalne konferencije sindikata finansijskog sektora zemalja JIE, na kojoj je potpisana Povelja u kontekstu evropskih integracija u unapređenju regionalne saradnje.

Svojim članovima SFORS-e obezbjeđuje zaštitu u ostvarivanju prava i obaveza utvrđenih Zakonom o radu i omogućuje besplatnu pravnu pomoć, dodjeljuje materijalnu pomoć i vodi računa o edukaciji svojih članova.

01.07.2021. godine, za predsjednicu Sindikata finansijskih organizacija Republike Srpske izabrana je Selena Ratković.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!