Најнижа плата као основица за креирање новог система плата

Најнижа плата као основица за креирање новог система плата
Најнижа плата као основица за креирање новог система плата

Уредити систем плата у Републици Српској, јер је тренутни начин обрачуна плата неодржив, примарни је циљ Савеза синдиката Републике Српске. Нови систем плата, на којем је Савез синдиката Републике Српске интезивно радио у протекле двије године, треба да уреди систем и доведе до повећања плата, смањењу одлива радне снаге, смањењу удјела сиве економије (исплата плата у ковертама), те повећању прихода у Буџету РС и социјалним фондовима.

У циљу утврђивања најбољег модела новог система плата у Републици Српској одржана је дводневна радионица „Најнижа плата као основица за креирање новог система плата у Републици Српској“, у организацији Савеза синдиката Републике Српске, а кроз пројекат EU for Civil Society (EU4CS) – Capacity building of Governments to include CSOs into the decision-making, Bosnia and Herzegovina. У раду Радионице учествовали су чланови Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, министар рада и борачко-инвалидске заштите РС Данијел Егић и помоћник министра рада Андреа Миличић, помоћник министра финансија Републике Српске Слободанка Поповић, главни инспектор рада Владимир Глишић и инспектори рада, те помоћник директора Пореске управе Републике Српске Вјекослав Пејашиновић и порески инспектор Мирослав Шарчевић.

Представници Савеза синдиката РС подсјетили су учеснике радионице „Најнижа плата као основица за креирање новог система плата“ да је једини уставни и законит начин уређења плата у реалном сектору закључивање колективних уговора, којима ће се одредити елементи за утврђивање основне плате радника, а то су полазни најнижи коефицијенти по стручним спремама, предвиђени пословима стручне спреме и радних задатака код послодавца и најнижа плата у Републици Српској, јер је суштина новог система плата да се утврди минимум елементарних права вредновања рада.

Подсјећамо, на иницијативу Савеза синдиката Републике Српске, Влада Републике Српске и Народна скупштина Републике Српске су у Програмe економских реформи Републике Српске за период 2023-2025. година и 2024-2026. година, као једну од најважнијих глобалних мјера прихватили  приједлог за утврђивање новог система плата у Републици Српској. Подршка за утврђивање новог система плата прошле године је стигла од предсједника Републике Српске, предсједника  Владе Републике Српске, те представника ресорних министарстава и контролних органа.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!