Активности синдиката Правосуђа РС

Синдикат правосуђа РС конституисан је на Оснивачкој скупштини одржаној 19.03.1997. године.За првог предсједника изабрана је Нада Мрђа из Приједора.

Послије Оснивачке скупштине одржано је четириСкупштине на којима су бирани органи Синдиката (Републички одбор, Статутарна комисија и Надзорни одбор) и предсједници Драган Вуковић, кога је након смрти, наслиједио Дарко Роквић. Након тога на ванредној скупштини је смијењен Дарко Роквић и за предсједника је изабран Синиша Петровић.

Чланство Синдиката правосуђа чине запослени у свим судовима, тужилаштвима, правобранилаштву, казнено – поправним заводима и Судској полицији. У Синдикату дјелује 37 синдикалних организација које имају око 1.600 чланова.

Активности Синдиката правосуђа РС у досадашњем периоду биле су усмјерене на заступање интереса чланова и побољшање њиховог материјалног положаја. Донијет је посебан Закон о платама за запослене у правосудним инситуцијама РС, чиме су се ови радници издвојили из Синдиката управе РС. Такође, донијет је Посебни Колектвни Уговор за запослене у правосудним институцијама. Најупечатљивија борба исказана је кроз штрајк који смо организовали пуне четири седмице (од 21.01.2013. до 15.02.2013. године), због смањења плата, који је на крају успио. Такође, организовано је неколико једочасовних штрајкова упозорења, низ прес-конференција, учествовања у радио и тв емисијама, како би се јавности што боље објаснио положај запослених у правосуђу. У склопу активности на нивоу Савеза Синдиката РС, учествовали смо у протестним шетњама, обиљежавању 1. маја, те протесту против доношења Закона о раду. У континуитету смо преговари са Министарством правде у влади РС, као и са Владом РС, у циљу побољшања нашег статуса.

Кроз све ове активности, Синдикат правосуђа је постао препознат од стране Владе РС, осталих чланица Савеза Синдиката РС, јавности, али првенствено својих чланова, радника у правосудним институцијама РС, као организација која се бори за заштиту права и побољшања стандарда својих чланова.

Вршили смо организациону изградњу и јачање улоге синдикалних организација, сарадњу са осталим гранским синдикатима ради остваривања заједничких интереса свих чланица Савеза синдиката РС, сарадњу са синдикатима из ФБиХ, као и региона: Србија, Црна Гора и Македонија.

Радили смо и настављамо да радимо на побољшању и јачању наше организационе структуре, од сваког члана појединачно, преко синдикалних организација, до највиших органа у нашем синдикату, све у циљу стварања још јачег Синдиката који ће што боље штити интересе својих чланова.

Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа РС (Сл. Гл. 83/22, 30.08.2022. )

Закон о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о измјенама закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)


Документи Синдиката правосуђа Републике Српске

Меморандум о разумјевању о измиривању обавеза из претходног периода,
21.04.2017. година ( .пдф )

Тумачење члана 52. став 1. тачка 8. Посебног колективног уговора за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске
07.12.2016. година ( .пдф )


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!