Logo Синдикатa локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске
Logo Синдикатa локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Активности Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Након Одлуке о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске, многобројне синдикалне организације које су до тада биле дио овог синдиката су одлучиле да своје дјеловање наставе у оквиру Савеза синдиката Републике Српске на Оснивачкој скупштини одржаној 28.03. 2018. године у Бањалуци формирале су Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске.

Скупштина је једногласно изабрала органе ове гране, и то републички, надзорни и статутарни одбор, те усвојила Статут и друге акте неопходне за функционисање синдиката.

Скупштина је једногласно изабрала органе ове гране, и то републички, надзорни и статутарни одбор, те усвојила Статут и друге акте неопходне за функционисање синдиката
Скупштина је једногласно изабрала органе ове гране, и то републички, надзорни и статутарни одбор, те усвојила Статут и друге акте неопходне за функционисање синдиката

За предсједника је изабран Бранко Зеленовић, дипломирани инжињер саобраћаја.

За предсједника је изабран Бранко Зеленовић, дипломирани инжињер саобраћаја.
За предсједника је изабран Бранко Зеленовић, дипломирани инжињер саобраћаја.

Бранко Зеленовић, новоизабрани предсједник гране рекао је да ће да ради скупа са својим колегама на заштити радних права, омасовљавању синдиката и солидарности његових чланова. Он је рекао да ће се посебно радити на измјенама законских рјешења која се односе на раднике у овим дјелатностима, а првенствено измјене Закона о локалној самоуправи РС и Закона о државним службеницима РС, као и посебним колективним уговорима у овим дјелатностима.

Бранко Зеленовић, предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске
Бранко Зеленовић, предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

“ Морамо да радимо сви заједно. Ја сам само први међу једнакима, а заједно са својим сарадницима и Савезом синдиката РС ћу радити на побољшању права и интереса радника “ рекао је Зеленовић.

Одлука о начин уплате чланарине и њеној расподјели ( Сл. Гл. РС 30/18 )
Одлука о начин уплате чланарине и њеној расподјели ( Сл. Гл. РС 30/18 )

Статут Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске

Присупница

Колективна приступница

Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о измјенама закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године)

Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске (Сл. Гл. 68/22 15.07.2022. .пдф)

Закон о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске  (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл.  21/21, 15.03.2021. .пдф)

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске (Сл. Гл. 60/21, 01.07.2021.)

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске (Сл. Гл. 79/23, 07.09.2023.)


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!