Logo Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Logo Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Aktivnosti Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Nakon Odluke o istupanju Sindikata uprave Republike Srpske iz Saveza sindikata Republike Srpske, mnogobrojne sindikalne organizacije koje su do tada bile dio ovog sindikata su odlučile da svoje djelovanje nastave u okviru Saveza sindikata Republike Srpske na Osnivačkoj skupštini održanoj 28.03. 2018. godine u Banjaluci formirale su Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

Skupština je jednoglasno izabrala organe ove grane, i to republički, nadzorni i statutarni odbor, te usvojila Statut i druge akte neophodne za funkcionisanje sindikata.

Skupština je jednoglasno izabrala organe ove grane, i to republički, nadzorni i statutarni odbor, te usvojila Statut i druge akte neophodne za funkcionisanje sindikata
Skupština je jednoglasno izabrala organe ove grane, i to republički, nadzorni i statutarni odbor, te usvojila Statut i druge akte neophodne za funkcionisanje sindikata

Za predsjednika je izabran Branko Zelenović, diplomirani inžinjer saobraćaja.

Za predsjednika je izabran Branko Zelenović, diplomirani inžinjer saobraćaja.
Za predsjednika je izabran Branko Zelenović, diplomirani inžinjer saobraćaja.

Branko Zelenović, novoizabrani predsjednik grane rekao je da će da radi skupa sa svojim kolegama na zaštiti radnih prava, omasovljavanju sindikata i solidarnosti njegovih članova. On je rekao da će se posebno raditi na izmjenama zakonskih rješenja koja se odnose na radnike u ovim djelatnostima, a prvenstveno izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi RS i Zakona o državnim službenicima RS, kao i posebnim kolektivnim ugovorima u ovim djelatnostima.

Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

“ Moramo da radimo svi zajedno. Ja sam samo prvi među jednakima, a zajedno sa svojim saradnicima i Savezom sindikata RS ću raditi na poboljšanju prava i interesa radnika “ rekao je Zelenović.

Odluka o način uplate članarine i njenoj raspodjeli ( Sl. Gl. RS 30/18 )
Odluka o način uplate članarine i njenoj raspodjeli ( Sl. Gl. RS 30/18 )

Statut Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Prisupnica

Kolektivna pristupnica

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske (Sl. Gl.  21/21, 15.03.2021. .pdf)

Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (Sl. Gl. 60/21, 01.07.2021.)

Odluka o primjeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske (Sl. Gl. 60/21, 01.07.2021.)