Синдикат пољопривреде и прехрамбене индустрије РС

Активности Синидката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске

Синдикат пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске, формиран је у Бијељини, гдје је 24.07.1997. године уписан у јединствени регистар друштвених организација и удружења ход основног суда у Бијељини Рјешењем бр. Ф1-515/97.

Први предсједник Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске био је Јован Јовановић, све до изненадне смрти септембра 2012. године.

На ванредној сједници Републичког одбора Синдиката пољопривреде и прхрамбене индустрије Републикие Српске, одржаној у Дому синдиката у Бањој Луци средином новембра 2012. године, за в.д. Предсједника именован је Александар Томић из Приједора, као препознатљив дугогодишњи члан Републичког одбора, да ту дужност обавља до 4. Конгреса јуна 2013. године.

Унаточ израженој конкуренцији, чланови органа и делегати 4. конгреса више него доминантно указали су повјерење Александру Томићу, да предводи Синдикат пољопривреде и прехрамбене индустрије у мандатном периоду 2013 – 2017. година.

Но, кроз редовну судску процедуру, дошло је до промјене адресе сједишта Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске, тј. из Бијељине у Бањалуку Српска 32. што је регистровано код Основног суда у Бањој Луци под бројем Ф-1-115/14 дана 16.10.2014. године.

Дакако, вриједи помена да су чланови органа и делегати на 5. Конгресу Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске одржаном у Приједору 02. јуна 2017. године практично једногласно поново указали повјерење Александру Томићу за мандатни период 2017-2021. година.

Наиме, када је у питању чланство, ту је стање стабилизовано са благим порастом, гдје континуирано улажемо напоре у погледу организационо – идеолошког јачања, као и очувања достигнутих радничких синдикалних права у периоду испред нас.

01.07.2021. године за предсједника Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске изабран је Велимир Рудић.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!