Активности Синдиката шумарства, прераде папира и дрвета РС

Колективни уговор за запослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац (СЛ. Гласник РС 117/21, 27.12.2021. .пдф)

Оснивање Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске извршено је на конституирајућој Скупштини у марту 1997. године.

Том приликом изабрани су органи овог Синдиката: Републички одбор, Статутарна комисија, Надзорни одбор и предсједник гранског Синдиката.

За предсједника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС изабран је Мирко Марковић запослен у ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац.

Период у коме је конституисан овај Синдикат карактеристичан је по веома неповољним друштвеним приликама, сложеној економској и политичкој ситуацији у земљи и окружењу, те неуређености односа у области радног законодавства.

Основни циљ рада Синдиката у том периоду је било побољшање материјално – економског положаја запослених у дјелатностима које чине овај Синдикат, те доношење Посебног колективног уговора који је потписан у октобру 1997. године .Посебним колективним уговором су на јединствен начин утврђена права и обавезе радника и послодаваца у грани шумарства, прераде дрвета и папира РС, те дата могућност синдикалцима у предузећима да преговарају са директорима око утврђивања најниже цијене рада у предузећу, те да на специфичан начин уреде међусобна права и обавезе потписивањем појединачних колективних уговора.

Од свог оснивања Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира одржао је четири Скупштине. На Трећој Скупштини одржаној 2005. године за предсједника Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС изабран је Владо Павловић, дипломирани инжињер шумарства запосленог у ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац.

Након избора 2005. године услиједила је значајна афирмација Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС,  повећање синдикализације, посебно у приватном сектору и побољшање материјално – економског положаја у дјелатностима које чини овај Синдикат.

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС је данас једини репрезентативни синдикат у овој грани који окупља раднике запослене у области шумарства, прераде дрвета, експлоатацији дрвета, прераде целозе и папира, дестилације дрвета, националних паркова и индустријских плантажа.

Крајем 2006. године Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС је са социјалним партнерима Удружењем послодаваца шумарства и Удружењем послодаваца прераде дрвета потписао  Посебни колективни уговор за запослене у у области шумарства, прераде и папира РС чијим је потписивањем значајно побољшан материјално – економски положај запослених. Повећањем коефицијената и цијене рада плата запослених у овим дјелатностима су повећане за 50%. Након потписивања Посебног колективног уговора услиједило је у преко 20 предузећа потписивање појединачних колективних уговора којим су додатно побољшана права радника и повећана цијена рада. У Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС дјелују Актив жена и Актив младих, као посебне двије интересне групе које се баве заштитом специфичних права  и интереса ове двије групе.

Синдикат посебну пажњу посвећује заштити права и интереса чланова , едукацији, те унапређењу рада Синдиката.

Чланица је Међународне организације грађевинарства, дрвне индустрије и шумарства (BWI). која броји 16 милиона и 100 хиљада чланова и дјелује у 364 синдикалне централе у 130 држава свијета.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!