Активности синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности Републике Српске

СИНДИКАТ  ТРГОВИНЕ,  УГОСТИТЕЉСТВА, ТУРИЗМА  И УСЛУЖНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ( СТУД РС ) је формиран на Скупштини 10.03.1997. године у Лакташима, када су, као и код осталих гранских синдиката, изабрани органи: Републички одбор, Надзорни одбор и Статутарна комисија, те донесен Статут и усвојен Програм рада.
Измјенама и допунама Статута 17.12.1998. године Синдикат је промијенио назив у „Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске“ са могућношћу да користи скраћени назив “ СТУД  РС „.
За првог предсједника Синдиката изабран је Богдан Давидовић из Лакташа, који је трагично страдао 27.05.2001. године, те је за новог предсједника изабран Горан Савановић, правник из Српца.
Први колективни уговор под називом “ Посебни колективни уговор трговине, угоститељства и туризма “ потписан је 22.12.1997. године и објављен у “ Службеном гласнику РС “ број 43/07.
Нови “ Грански колективни уговор за запослене у области трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске “ потписан је 25.08.2006. године и објављен у “ Службеном гласнику РС “ број 94/06.
У оквиру редовних избора одржано је шест скупштина гранског синдиката.
Сходно одредбама Статута органи Синдиката су:

  • Скупштина,
  • Републички одбор од 11 чланова,
  • Надзорни одбор од 3 члана,
  • Статутарна комисија од 3 члана.
  • Формирани су Актив жена и Актив младих чији предсједници су чланови Републичког одбора СТУД-а РС .

Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС заступа интересе радника ове бранше кроз чланство у Савезу синдиката Републике Српске, Форуму синдиката трговине Југоисточне Европе и од 2011. године пуноправно чланство у Свјетској организацији радника /WOW/.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!