Aktivnosti sindikata trgovine, turizma, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske

SINDIKAT  TRGOVINE,  UGOSTITELJSTVA, TURIZMA  I USLUŽNIH DJELATNOSTI REPUBLIKE SRPSKE ( STUD RS ) je formiran na Skupštini 10.03.1997. godine u Laktašima, kada su, kao i kod ostalih granskih sindikata, izabrani organi: Republički odbor, Nadzorni odbor i Statutarna komisija, te donesen Statut i usvojen Program rada.
Izmjenama i dopunama Statuta 17.12.1998. godine Sindikat je promijenio naziv u „Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske“ sa mogućnošću da koristi skraćeni naziv “ STUD  RS „.
Za prvog predsjednika Sindikata izabran je Bogdan Davidović iz Laktaša, koji je tragično stradao 27.05.2001. godine, te je za novog predsjednika izabran Goran Savanović, pravnik iz Srpca.
Prvi kolektivni ugovor pod nazivom “ Posebni kolektivni ugovor trgovine, ugostiteljstva i turizma “ potpisan je 22.12.1997. godine i objavljen u “ Službenom glasniku RS “ broj 43/07.
Novi “ Granski kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske “ potpisan je 25.08.2006. godine i objavljen u “ Službenom glasniku RS “ broj 94/06.
U okviru redovnih izbora održano je šest skupština granskog sindikata.
Shodno odredbama Statuta organi Sindikata su:

  • Skupština,
  • Republički odbor od 11 članova,
  • Nadzorni odbor od 3 člana,
  • Statutarna komisija od 3 člana.
  • Formirani su Aktiv žena i Aktiv mladih čiji predsjednici su članovi Republičkog odbora STUD-a RS .

Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS zastupa interese radnika ove branše kroz članstvo u Savezu sindikata Republike Srpske, Forumu sindikata trgovine Jugoistočne Evrope i od 2011. godine punopravno članstvo u Svjetskoj organizaciji radnika /WOW/.