Синдикат здравства и социјалне заштите РС

Активности синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске

Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 132/22 од 30.12.2022. године)

Закон о обавезном здравственом осигурању (Сл. Гласник РС број 93/22 од 21.09.2022. године)

Закон о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању (Сл. Гласник РС број 132/22 од 30.12.2022. године)

Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у јавним установама у области здравства Републике Српске (Сл. Гл. 02/22, 17.01.2022.)

Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 69/21, 27.07.2021. године)

Посебни колективни уговор о измјенама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 33/22, 15.04.2022. године)


Статут Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске


Синдикат здравства и социјалне заштите РС формиран је 12.03.1997. године. Прва сједница Скупштине одржана је 1997. године, када су изабрани чланови органа; Републички одбор, Статутарна комисија и Надзорни одбор, те донесен Статут и Програм рада Синдиката.
За првог предсједника изабран је др Мирко Љубанић, који је функцију предсједника обављао до 2001. године.
Те године одржана је друга сједница Скупштине Синдиката и за предсједника изабран Миленко Гранулић (дотадашњи секретар Синдиката).
Први и највећи скуп који је проглашен скупом високог ризика, одржан је 2000. године на Тргу крајине у Бања Луци, када се окупило око седам хиљада здравствених радника из цијеле Републике Српске.
Синдикат здравства и социјалне заштите РС једини, већински и репрезентативни синдикат у здравству и социјалној заштити РС са 10,500 чланова, организованих у 101. синдикалну организацију.
Синдикат здравства и социјалне заштите РС, почев од 2002. године, члан је Међународног синдиката јавних служби –  PSI.
01.07.2021. године за новог предсједника Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске изабран је Никола Црнчевић.
За вршиоца дужности предсједника Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске 26. априла 2024. године изабран је Милош Пурковић.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!