Sindikat zdavstva i socijalne zaštite RS
Sindikat zdavstva i socijalne zaštite RS

Aktivnosti sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske

Kolektivni ugovori

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblati zdravstva (.doc, 112kb )

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 64/21 od 09.07.2021. )

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva (Sl. Gl. 65/20)

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske (Sl. Gl. 69/21, 27.07.2021. godine)

Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS formiran je 12.03.1997. godine. Prva sjednica Skupštine održana je 1997. godine, kada su izabrani članovi organa; Republički odbor, Statutarna komisija i Nadzorni odbor, te donesen Statut i Program rada Sindikata.
Za prvog predsjednika izabran je dr Mirko Ljubanić, koji je funkciju predsjednika obavljao do 2001. godine.
Te godine održana je druga sjednica Skupštine Sindikata i za predsjednika izabran Milenko Granulić (dotadašnji sekretar Sindikata), koji tu dužnost obavlja i sada.
U pregovorima predstavnika Sindikata i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS cijena rada za zaposlene u oblasti zdravstva i socijalne zaštite RS 2001. godine povećana je sa 68 KM  na 80 KM, 2004. godine sa  80 km  na  95 km, da bi 2009. godine ista iznosila 135 KM. Do svojih prava iz rada koja i danas zaposleni u zdravstvu i socijalne zaštite imaju, došlo se kroz sve vidove sindikalne borbe. Zahtjevi koji se nisu mogli realizovati kroz socijalni dijalog isticani su u štrajkovima koji su vođeni 2000. godine, zatim 2002. godine, te 2009. godine, kada je bilo slučajeva da su štrajkovi u nekim ustanovama trajali i po nekoliko mjeseci.
Prvi i najveći skup koji je proglašen skupom visokog rizika, održan je 2000. godine na Trgu krajine u Banja Luci, kada se okupilo oko sedam hiljada zdravstvenih radnika iz cijele Republike Srpske.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS jedini, većinski i reprezentativni sindikat u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS sa 10,500 članova, organizovanih u 101. sindikalnu organizaciju.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite RS, počev od 2002. godine, član je Međunarodnog sindikata javnih službi –  PSI.