Сваки трећи радник у Српској не може да оствари неко од елементарних радничких права

Сваки трећи радник у Српској не може да оствари неко од елементарних радничких права
Сваки трећи радник у Српској не може да оствари неко од елементарних радничких права

Савез синдиката Републике Српске позвао је Инспекторат Републике Српске на заједнички састанак на тему: „Улога Инспектората Републике Српске у контроли примјене Закона о раду Републике Српске, Закона о штрајку Републике Српске и Закона о заштити на раду Републике Српске“, а све у вези са посљедњим Извјештајем о извршеним инспекцијским контролама и предузетим мјерама Инспекције рада у 2023. години.

Чињеница је да сваки трећи радник у Републици Српској не може да оствари неко од елементарних радничких права, а сваки други радник није заштићен на свом радном мјесту, односно не конзумира права из Закона о заштити на раду Републике Српске и зато је од изузетне важности да се о свим наведеним питањима отворено разговара.

Цијенећи укупну ситуацију у Републици Српској, циљ је пронаћи најбоља рјешења, како би се ситуација промијенила, што не искључује иницијативе за доношење одређених законских рјешења или измјену постојећих, па и другачију организацију контролних органа.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!