Закони

Сет закона који се односи на повећање плата у Републици Српској, Сл. Гласник РС број 66/18 од 17.07.2018. године

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак СГ РС 66/18

Правилник о остваривању права на умањење пореске основице

Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 69/2018( .пдф, 209кб )

Закон о раду ( .доц, 394кб )

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске

Закон о заштити на раду ( .доц, 187кб )

Закон о штрајку (.доц, 77кб )

Закон о Економско – социјалном савјету (.доц, 49кб )

Закон о мирном рјешавању радних спорова (.доц, 99кб )

Закон о стечају (.доц, 622кб )

Закон о доприносима (.доц, 91кб )

Закон о пензијско – инвалидском осигурању (.доц, 243кб )

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (.доц, 127кб )

 

Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у јавним службама Републике Српске (.доц, 74кб )

Посебни колективни уговор за запослене у облати образовања и културе Републике Српске (.доц, 158kb )

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске (.доц, 90кб )

Посебни колективни уговор за запослене у облати здравства (.доц, 112кб )

Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (.доц, 136кб )

Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа РС (.доц, 126кб )

Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе (.доц, 99кб )

Посебни колективни уговор комуналних и услужних дјелатности Републике Српске ( .доц, 135кб )

Колективни уговор за азпослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац ( .пдф )

Одлуке

Одлука о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 02/2018( .пдф, 206кб )

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати, Службени Гласник Републике Српске 69/2018( .пдф, 209кб )

Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику ( .пдф, 90кб )