Закони

Закон о раду ( .доц, 394кб )

Закон о заштити на раду ( .доц, 187кб )

Закон о штрајку (.доц, 77кб )

Закон о Економско – социјалном савјету (.доц, 49кб )

Закон о мирном рјешавању радних спорова (.доц, 99кб )

Закон о стечају (.доц, 622кб )

Закон о доприносима (.доц, 91кб )

Закон о пензијско – инвалидском осигурању (.доц, 243кб )

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (.доц, 127кб )

 

Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у јавним службама Републике Српске (.доц, 74кб )

Посебни колективни уговор за запослене у облати образовања и културе Републике Српске (.доц, 158kb )

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске (.доц, 90кб )

Посебни колективни уговор за запослене у облати здравства (.доц, 112кб )

Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (.доц, 136кб )

Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа РС (.доц, 126кб )

Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе (.доц, 99кб )

Одлуке

Одлука о најнижој плати (.пдф, 80кб )