Актуелно

Закон о заштити од узнемиравању на раду (Сл. Гл. 90/21. 11.10.2021. године, .пдф)


Сет Закона о повећању плата у Републици Српској, мај 2021. године


Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о допуни Закона о доприносима (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Закон о измјенама Закона о порезу на доходак (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Одлуке о пријевременом ступању закона на снагу  (Службени Гласник Републике Српске 49/21 од 27.05.2021. године (.пдф ))

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2021. годину, Службени Гласник Републике Српске 47/21 од 24.05.2021. године (.пдф )


Закони

Закон о раду ( .доц, 394кб )

Закон о измјенама и допунама Закона о раду (Сл. Гл. 66/18. 17.07.2018. године .пдф)

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске

Закон о заштити на раду ( .доц, 187кб )

Закон о штрајку (.доц, 77кб )

Закон о измјенама и допунама Закона о штрајку (Сл. Гл. 23/20. 13.03.2020. године, .пдф)

Закон о заштити од узнемиравању на раду (Сл. Гл. 90/21. 11.10.2021. године, .пдф)

Закон о Економско – социјалном савјету (.доц, 49кб )

Закон о мирном рјешавању радних спорова (.доц, 99кб )

Закон о инспекцијама Републике Српске, Сл. Гласник РС број 18/20 од 04.03.2020. године

Закон о стечају (.доц, 622кб )

Закон о доприносима (.доц, 91кб )

Закон о пензијско – инвалидском осигурању (.доц, 243кб )

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (.доц, 127кб )

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, Сл. Гласник РС број 94/19 од 11.11.2019. године

Закон о подстицајима у привреди Републике Српске, Сл. Гласник РС број 52/19 од 21.06.2019. године

Закон о измјени и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, Сл. Гласник РС број 78/20 од 05.08.2020. године

Закон о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, Сл. Гласник РС број 94/19 од 11.11.2019. године


Закони о платама

Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)


Сет измјена и допуна закона који се односи на повећање плата у Републици Српској од 01.01.2020. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјени и допуни закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године

Закон о измјенама и допуни закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске, Сл. Гласник РС број 105/19 од 10.12.2019. године


Сет закона који се односи на повећање плата у Републици Српској, 17.07.2018. године

Сет закона који се односи на повећање плата у Републици Српској, Сл. Гласник РС број 66/18 од 17.07.2018. године

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак СГ РС 66/18

Правилник о остваривању права на умањење пореске основице

Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса


Закони из области образовања, науке и културе

Закон о основном образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 44/17, .доц )

Закон о средњем образовању и васпитању ( СЛ. Гласник РС 41/18, .доц )

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гл. 92/20, 18.09.2020. .пдф)

Закон о високом образовању ( СЛ. Гласник РС 67/2020. 10.07.2020. .пдф )

Закон о предшколском васпитању и образовању ( СЛ. Гласник РС 79/15, .доц )

Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )

Закон о платама запослених у области културе Републике Српске ( СЛ. Гласник РС 11/19, .доц )


Колективни уговори

Посебни колективни уговор за запослене у јавним службама Републике Српске (.доц, 74кб )

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске (Сл. Гл. 60/21, 01.07.2021.)

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске (Сл. Гл 70/19, .доц, 158kb )

Посебни колективни уговор за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске (Сл. Гл. 70/19, .доц, 137кб)

Посебни колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске (.доц, 90кб )

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске (Сл. Гл. 60/21, 01.07.2021.)

Посебни колективни уговор за запослене у облати здравства (.доц, 112кб )

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у области здравства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 64/21 од 09.07.2021. )

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора у области здравства (Сл. Гл. 65/20)

Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите Републике Српске (Сл. Гл. 69/21, 27.07.2021. године)

Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (Сл. Гл. 69/19, .доц, 136кб )

Посебни колективни уговор за запослене у институцијама правосуђа РС (Сл. Гл. 69/19, .доц, 126кб )

Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе (.доц, 99кб )

Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл. 86/18, .пдф 149кб)

Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл.  21/20, 12.03.2020. .пдф)

Одлука о примјени одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (Сл. Гл.  21/21, 15.03.2021. .пдф)

Посебни колективни уговор комуналних и услужних дјелатности Републике Српске ( .доц, 135кб )

Колективни уговор за запослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац ( .пдф )

Анекс Колективног уговора за запослене у ЈПШ “ Шуме Републике Српске “ а.д. Соколац ( СЛ. Гласник РС 99/19, .пдф)


Одлуке

Одлука о усвајању Стратегије о заштити на раду у РС за период од 2021 – 2024. године (Службени Гласник Републике Српске 96/21 од 26.10.2021. године (.пдф ))

Одлука о измјени Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2021. годину, Службени Гласник Републике Српске 47/21 од 24.05.2021. године (.пдф )

Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2021. годину, Службени Гласник Републике Српске 129/20 од 28.12.2020. године (.пдф )

Одлука о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику ( .пдф, 90кб )


Меморандуми

Меморандум о заједничким мјерама 2018 -2020 година потписан између Савеза синдиката Републике Српске и Владе РС