Зграда Дома синдиката, сједиште Савеза синдиката Републике Српске
Зграда Дома синдиката, сједиште Савеза синдиката Републике Српске

Савез синдиката Републике Српске је независна, нестраначка, неполитичка, интересна организација која штити и бори се за унапређење права и интереса свог чланства, гарантованих законима из радно-правне области и Међународним конвенцијама о раду.

Савез синдиката Републике Српске је највећа кровна синдикална организација у Републици Српској. Боримо се за унапређење права радника у институцијама Републике Српске, као и кроз рад у Економско – социјалном савјету РС чија смо равноправна чланица заједно са Владом РС и Унијом удружења послодаваца РС

Чланица смо Међународне конфедерације синдиката, највеће међународне синдикалне организације која заступа права радника широм свијета.

Савез синдиката Републике Српске, основан је на Оснивачкој скупштини, одржаној 25. августа 1992. године у Бањој Луци као аутентични израз интереса и потреба радника да буду повезани у једну синдикалну цјелину и тако добију легитимног представника и заступника на нивоу Републике Српске, а сједиште му је у Бањој Луци.

Први Конгрес Савеза синдиката Републике Српске одржан је 10.јула 1997. године у Бањој Луци на коме су изабрани органи и руководство Савеза синдиката, усвојен је Програм, те Измјене и допуне Статута. Други Конгрес је одржан 05. јула 2001. године у Бањој Луци,  Трећи Конгрeс ССРС одржан је 30. јуна 2005. године у Бањој Луци, а Четврти Конгрес 02. јула 2009. године такође у Бањалуци. Пети Конгрес је одржан 04. јула 2013. године у Теслићу, гдје је одржан и  Шести Конгрес  04. јула 2017. године. Седми конгрес Савеза синдиката Републике Српске, одржан је 01.07.2021. године у Теслићу.

Актив жена и Актив младих Савеза синдиката РС формирани су у 2001. године у Бањој Луци, те од тада активно дјелују на заштити и афирмацији укупног друштвеног положаја ове популације.

Савез синдиката Републике Српске

У служби радника од 1992.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!