Активности Синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске

Група активиста, посвећена демократизацији односа у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, али и шире и чврсто опредијељена да активно и у континуитету ради на побољшању економско-социјалног положаја радника МУП-а РС, на оснивачкој Скупштини у Бијељини, 11.04.1997. године, формирала је Синдикат радника унутрашњих послова Републике Српске.

Предсједник Синдиката у првом мандату био је Радован Пејић, а потпредсједници Радомир Његуш и Родољуб Ћетојевић.

Прве активности Синдиката радника унутрашњих послова РС огледале су се у анимирању припадника МУП-а РС за учлањење у Синдикат. Приликом познатих догађаја око подјеле МУП-а РС на два дијела, принципом исток-запад 1997. године, Синдикат радника унутрашњих послова РС успио је очувати јединство организације. Такође се, захваљујући агилности руководства и чланства Синдиката, најозбиљније приступило преговорима са послодавцем – ресорним министром у циљу проналажења најбољих рјешења за припаднике Министарства из области рада и права која произилазе из рада, те је 01.09.1998. године потписан први Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске. Био је то први колективни уговор потписан у историји модерне полиције на овим просторима. Првим Посебним колективним уговором децидно су утврђена права, обавезе и одговорности по основу рада. Посебна брига Синдиката биле су области заштите на раду и заштите права радника, као и плата и других примања радника, на што је стављен акценат у овом Посебном колективном уговору.

У циљу побољшања економско-социјалног положаја радника МУП-а РС и повећања постојећег обима права из области рада Синдикат је у преговорима са послодавцем успио договорити и потписати Измјене и допуне Посебног колективног уговора 12.07.2000. године, а друге Измјене и допуне постојећег Посебног колективног уговора потписане су 04.11.2003. године у којима је Синдикат изборио и у цијелости регулисао питање плата и осталих личних примања припадника МУП-а РС.

Први конгрес Синдиката радника унутрашњих послова РС одржан је 28.05.1999. године у Бањој Луци. Овај Конгрес је значајан по томе што је Синдикат своју унутрашњу организациону структуру прилагодио потребама и захтјевима чланства.

Цијенећи потребу и корисност блиске сарадње са другим полицијским синдикатима из региона, као и ширу међународну сарадњу са синдикатима јавних служби, Синдикат радника унутрашњих послова РС је активно радио на међусобној сарадњи и повезаности и био је први грански синдикат из састава Савеза синдиката Републике Српске који је примљен у ПСИ – међународну синдикалну асоцијацију јавних служби.

Друга Скупштина Синдиката радника унутрашњих послова РС одржана је 25.05.2001. године у Требињу и за предсједника Синдиката изабран је Душко Јандрић, који је поново биран за предсједника на Трећој скупштини, одржаној 31.05.2005. године у Бањој Луци, те Четвртој скупштини одржаној 29.05.2009. године, такође у Бањој Луци. У свим овим мандатима за секретара Синдиката је бирана Аница Јондић, једна од оснивача Синдиката.

Синдикат радника унутрашњих послова РС је 17.07.2006. године потписао нови Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске.

У одредбама овог Посебног колективног уговора акценат је стављен на децидно регулисање права која произилазе из радног односа, пријема у радни однос, стручног оспособљавања и усавршавања радника и распореда радника у одређеним околностима, заштиту радника у смислу одговарајућих услова рада, личну и колективну заштиту на раду, здравствену заштиту, те посебну заштиту жена и материнства. Апострофирана је и заштита радника која се огледа у пружању бесплатне правне помоћи, као и права на накнаду материјалне штете, а по први пут дефинисана је и могућност арбитражног поступка унутар МУП-а РС. Такође је прецизирана и област плата и накнада, као и услови за рад Синдиката.

Измјене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске потписане су 08.02.2008. године и њима је извршена хармонизација одредаба Посебног колективног уговора у области плата и накнада са одредбама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, казнено-поправним установама и судској полицији.

Посебно је битно, иако не тако видљиво, да се Синдикат радника унутрашњих послова РС наметнуо као озбиљан партнер послодавцу у изради законских и подзаконских прописа који се односе на права која проистичу из рада и која су везана за рад.

Изузетан резултат, могло би се то слободно назвати крунским успјехом Синдиката, је изборено право на штрајк полицијских службеника у МУП-а РС регулисано 2011. године новим Законом о унутрашњим пословима, тако да су наши припадници добили ово легитимно право које имају све полицијске структуре у демократским друштвима. Рјешењем Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС од 05.07.2010. године утврђена је репрезентативност Синдиката радника унутрашњих послова РС у грани унутрашњих послова.

На редовној изборној скупштини 2013. године за предсједницу Синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске, изабрана је Аница Јондић, која ту функцију обавља и данас.

Вријеме које долази, пред Синдикат радника унутрашњих послова, као и све друге синдикате поставиће нове и теже изазове који ће захтијевати унутрашње организационо јачање, снагу и јединство, као и принципијелност и храброст, како чланова тако и рукводних структура Синдиката у остварењу и реализацији темељних синдикалних вриједности.

Посебни колективни уговор за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске (Сл. Гл. 81/22, 25.08.2022. године, .пдф )

Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске (Сл. Гл. 66/18 17.07.2018. .пдф)

Закон о измјенама закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Сл. Гласник РС број 68/22 од 15.07.2022. године


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!