Статистички подаци за март 2024. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу марту 2024. године износи 1.394 КМ и већа је за 2,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у фебруару 2024. године.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец март 2024. године износи 2.606,60 КМ и просјечна нето плата је покрива са 53,48%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.855,00 КМ и веће су за 3,9% у односу на фебруарску плату 2024. године, а најниже у грађевинарству и износе 1.097,00 КМ и веће су за 1,1% у односу на просјечну нето плату исплаћену у фебруару 2024. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2024. године у односу на фебруар 2024. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,3%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,5%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 3,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,5%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,8%.
 • Здравство – веће су за 0,4%.
 • Превоз – веће су за 0,7%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
 • Образовање – веће су за 0,2%.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,9%.
 • Остала добра и услуге – нису се мијењале.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!