Održan sastanak sindikalne mreže za komunikaciju
Međunarodna saradnja

Održan sastanak sindikalne mreže za komunikaciju

U organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata (MKS), odnosno Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta održan je sastanak sindikalne mreže za komunikacije, putem aplikacije ZOOM. Na sastanku  su učestvovala 34 predstavnika zemalja jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja. Važno [opširnije]