Misija Svjetske federacije radnika u građevinarstvu i preradi drveta – BWI 21.oktobar 2021. Istočno Sarajevo

Misija Svjetske federacije radnika u građevinarstvu i preradi drveta – BWI 21.oktobar 2021. Istočno Sarajevo
Misija Svjetske federacije radnika u građevinarstvu i preradi drveta – BWI 21.oktobar 2021. Istočno Sarajevo

Globalni direktor za šumarstvo  i preradu drveta Svjetske federacije radnika u građevinarstvu i preradi drveta – BWI, Coen van deer Veer, boravio je juče u Istočnom Sarajevu u posjeti Sindikatu šumarstva prerade drveta i papira Republike Srpske koji je član ove svjetske sindikalne porodice.

Predsjednik ovog Sindikata, Vlado Pavlović, predstavio je stanje u ovoj oblasti po pitanju posljedica pandemije na radna mjesta, kolektivnih ugovora, bezbjednosti i zdravlja na radu, akcija koje ovaj Sindikat provodi u svom četvorogodišnjem planu i programu, te o socijalnom i ekonomskom položaju radnika-članova sindikata.

Takođe su razmjenjena iskustva i informacije sa regionalnog nivoa, ali i akcija koje BWI provodi na svjetskom nivou.

Bilo je govora i o projektima koje ovaj Sindikat provodi uz podršku BWI-a, s posebnim fokusom na jačanje kapaciteta u aktivima za mlade i žene i njihovo aktivno učešće u organima odlučivanja.

Na obostrano zadovoljstvo ishodima sastanka, zaključeno je da je  sindikalna saradnja na zavidnom nivou te da će se i ubuduće planirati ovakve vrste posjeta.

Domaćin sastanka bila je sindikalna organizacija ŠG Jahorina, Pale.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!