Usvojena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj

Usvojena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj
Usvojena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske danas je na 141. sjednici usvojila Strategiju zaštite na radu u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2024. godine. Savez sindikata Republike Srpske je na ovom važnom dokumentu intezivno radio pune četiri godine, koristeći sve svoje resurse i kapacitete. Strategija zaštite na radu važna je za sve radnike u Srpskoj, jer će poboljšati zaštitu zdravlja na radu svih radnika, a sve u cilju stvaranja bezbjednih uslova rada, što bi dovelo do smanjenja povreda na radu (lakših, teških i povreda sa smrtnim ishodom). U narednom periodu biće neophodno mijenjati određene zakone koji se tiču tih oblasti, a na kojima Savez već intezivno radi. Na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta, koja je održana 7. oktobra 2021. godine, članovi savjeta su jednoglasno dali podršku Strategiji, nakon čega je dokument upućen u Vladu RS.

Opšti cilj Strategije zaštite na radu u Republici Srpskoj predstavlja očuvanje i unaprijeđenje zdravlja radno aktivnog stanovništva – bezbjedna i zdrava radna mjesta za sve zaposlene u Republici Srpskoj. Suština Strategije predstavlja izradu Centralnog registra – digitalizacija povreda na radu, (lakših, teških, povreda sa smrtnim ishodom, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom), uvođenje Jedinstvenog centralnog registra povreda obezbijedio bi brojne pozitivne efekte: brzu i efikasnu elektronsku standardizovanu prijavu povreda na radu, smanjivanje troškova prijave povrede na radu i dostupnost podataka o izvoru, uzroku i ostalim aspektima povreda na radu. Evidencija bi, uspostavljanjem baze podataka, dala mogućnost kontrole zaposlenih odnosno prijavljenih lica kod poslodavaca, te plaćanje obaveznih doprinosa ili osiguranja za slučaj povrede na radu.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!