Usvojena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj

Usvojena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj
Usvojena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske danas je na 141. sjednici usvojila Strategiju zaštite na radu u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2024. godine. Savez sindikata Republike Srpske je na ovom važnom dokumentu intezivno radio pune četiri godine, koristeći sve svoje resurse i kapacitete. Strategija zaštite na radu važna je za sve radnike u Srpskoj, jer će poboljšati zaštitu zdravlja na radu svih radnika, a sve u cilju stvaranja bezbjednih uslova rada, što bi dovelo do smanjenja povreda na radu (lakših, teških i povreda sa smrtnim ishodom). U narednom periodu biće neophodno mijenjati određene zakone koji se tiču tih oblasti, a na kojima Savez već intezivno radi. Na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta, koja je održana 7. oktobra 2021. godine, članovi savjeta su jednoglasno dali podršku Strategiji, nakon čega je dokument upućen u Vladu RS.

Opšti cilj Strategije zaštite na radu u Republici Srpskoj predstavlja očuvanje i unaprijeđenje zdravlja radno aktivnog stanovništva – bezbjedna i zdrava radna mjesta za sve zaposlene u Republici Srpskoj. Suština Strategije predstavlja izradu Centralnog registra – digitalizacija povreda na radu, (lakših, teških, povreda sa smrtnim ishodom, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom), uvođenje Jedinstvenog centralnog registra povreda obezbijedio bi brojne pozitivne efekte: brzu i efikasnu elektronsku standardizovanu prijavu povreda na radu, smanjivanje troškova prijave povrede na radu i dostupnost podataka o izvoru, uzroku i ostalim aspektima povreda na radu. Evidencija bi, uspostavljanjem baze podataka, dala mogućnost kontrole zaposlenih odnosno prijavljenih lica kod poslodavaca, te plaćanje obaveznih doprinosa ili osiguranja za slučaj povrede na radu.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!