Održan sastanak sindikalne mreže za komunikaciju

Održan sastanak sindikalne mreže za komunikaciju
Održan sastanak sindikalne mreže za komunikaciju

U organizaciji Međunarodne konfederacije sindikata (MKS), odnosno Panevropskog regionalnog sindikalnog savjeta održan je sastanak sindikalne mreže za komunikacije, putem aplikacije ZOOM. Na sastanku  su učestvovala 34 predstavnika zemalja jugoistočne Evrope i novih nezavisnih zemalja. Važno je bilo na početku sastanka govoriti o Agendi MKS komunikacija, a u susret Kongresu, koji će biti održan sljedeće godine u Melburnu (Australija). Istaknuto je da je neophodna socijalna zaštita radnika, odnosno vakcinacija, kako bi konačno prošla korona, pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da je tokom pandemije 150 miliona ljudi ostalo bez posla, a 100 miliona je u riziku od gubitka radnog mjesta.

Predstavnici sindikata iz navedenih zemalja dosta su govorili o načinu rada tokom korone i prilagođavanju, ali i svim prednostima korišćena modernih tehnologija. Plan je da se u narednom periodu vodi računa o tome kako sindikati da što bolje komuniciraju tokom korone, jer je to veliki izazov za sve, a trenutno jedini način jeste putem on lajn sastanaka. Na sastanku je učesnike šef odjela komunikacija Evropske konfederacije sindikata Džulijan Skol (Julian Scola) upoznao sa izradom evropske sindikalne platforme, odnosno sajta Megafon, gdje će biti održavani sastanci sa sindikalnim organizacijama, ali će svim sindikatima ovih zemalja biti omogućeno da objave razne peticije. Među učesnicima sastanka bili su i predstavnici švedskog projekta Sindikati sindikatima U2U, koji su govorili o značaju sindikalnog djelovanja, pogotovo u Švedskoj, zemlji u kojoj su 70% poreskih obveznika članovi sindikata.

Na kraju sastanka je zaključeno da je jako važna solidarnost među sindikatima, kada je u pitanju komunikacija i da je važno da sve zemlje budu upoznate šta ko od sindikata radi, kakve rezultate postiže i na koji način to radi.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!