U Vladi Srpske predstavljena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj – Obilježena Evropska nedjelja bezbijednosti i zdravlja na radu

U Vladi Srpske predstavljena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj - Obilježena Evropska nedjelja bezbijednosti i zdravlja na radu
U Vladi Srpske predstavljena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj - Obilježena Evropska nedjelja bezbijednosti i zdravlja na radu

U Vladi Republike Srpske je 27.10.2021. godine održana Konferencija povodom obilježavanja Evropske nedjelje bezbijednosti i zdravlja na radu, na kojoj je predstavljena Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj za period 2021-2024. godina, a na ovom važnom dokumentu intezivno je, pune četiri godine, koristeći sve svoje resurse i kapacitete, radio upravo Savez sindikata Republike Srpske. Dokument je predstavljen predstavnicima Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS, Ministarstvu zdravlja RS, Ministarstvu privrede i preduzetništva RS, Ministarstvu energetike i rudarstva RS, Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, Uniji udruženja poslodavaca, Zavodu za medicinu rada i sporta RS, kao i licenciranim kućama i ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, u ime predlagača Strategije, istakla je važnost ovog dokumenta čija bi primjena trebalo da dovede do novog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, a on do niza podzakonskih akata kako bi se ova oblast bolje uredila. Riječ je o oblasti koja nije u fokusu interesovanja i onih koji bi trebalo da budu zainteresovani i da se time bave, a to su lica u privrednim društvima zadužena za zaštitu na radu, kao i samih poslodavaca.

Mira Vasić, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Republike Srpske rekla je da je pet povreda na radu sa smrtnim ishodom evidentirano u Republici Srpskoj za osam mjeseci ove godine, a bilo ih je i u septembru i oktobru. U tom periodu evidentirano je i 649 lakših povreda na radu, kao i 47 teških povreda na radu.

Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2024. godine usvojena je 14.10.2021. godine na 141. sjednici Vlade Republike Srpske. Strategija zaštite na radu važna je za sve radnike u Srpskoj, jer će poboljšati zaštitu zdravlja na radu svih radnika, a sve u cilju stvaranja bezbjednih uslova rada, što bi dovelo do smanjenja povreda na radu (lakših, teških i povreda sa smrtnim ishodom). Opšti cilj Strategije zaštite na radu u Republici Srpskoj predstavlja očuvanje i unaprijeđenje zdravlja radno aktivnog stanovništva – bezbjedna i zdrava radna mjesta za sve zaposlene u Republici Srpskoj. Suština Strategije predstavlja izradu Centralnog registra – digitalizacija povreda na radu, (lakših, teških, povreda sa smrtnim ishodom, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom), uvođenje Jedinstvenog centralnog registra povreda obezbijedio bi brojne pozitivne efekte: brzu i efikasnu elektronsku standardizovanu prijavu povreda na radu, smanjivanje troškova prijave povrede na radu i dostupnost podataka o izvoru, uzroku i ostalim aspektima povreda na radu. Evidencija bi, uspostavljanjem baze podataka, dala mogućnost kontrole zaposlenih odnosno prijavljenih lica kod poslodavaca, te plaćanje obaveznih doprinosa ili osiguranja za slučaj povrede na radu.

Strategija zaštite na radu u Republici Srpskoj za period od 2021. do 2024. godine objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske br 96/21. Na Konferenciji povodom obilježavanja Evropske nedjelje bezbijednosti i zdravlja na radu, ispred Saveza sindikata RS, prisustvovali su i Goran Stanković, generalni sekretar SS RS, Nikola Šobat, član Odbora za zaštitu na radu i član Radne grupe za izradu Strategije ispred Saveza sindikata RS, Aleksandra Jakšić, stručni saradnik za zaštitu na radu u SS RS i Igor Ratković, diplomirani pravnik u Savezu sindikata RS.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!