Konstituisan Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Konstituisan Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Konstituisan Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

U Banjaluci je 20. oktobra 2021. godine konstituisan Republički odbor Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske. Na prvoj konstitutivnoj sjednici održanoj u Domu sindikata, razmatrane su radne verzije Zakona o statusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave. Nakon razmatranja ovih zakona, utvrđeni su prijedlozi i sugestije, koji će biti dostavljeni nadležnom Ministarstvu, prije donošenja navedenih zakonskih propisa.

Članovi Republičkog odbora još jednom su razmatrali zahtjeve sindikata budžetskih i fondovskih korisnika u vezi većih izdvajanja za povećanje primanja radnika i „raspakivanje“ zakona o platama u Republici Srpskoj, u smislu posebnog iskazivanja naknada za topli obrok i regres na postojeće koeficijente.

Na dnevnom redu sjednice Republičkog odbora našao se i Program finansijske konsolidacije budžeta lokalnih zajednica za 2020. godinu. Branko Zelenović, predsjednik ovog sindikata ponovio je da neće biti smanjenja plata zaposlenih u jedinicima lokalne samopurave i da je Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS reagovao na vrijeme da se sporni prijedlog ne usvoji.

Članovi Republičkog odbora upoznati su sa aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske u proteklom periodu, a bilo je riječi i o stanju u sindikalnim organizacijama, kao i planovima aktivnosti za naredni period.

Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi RS informisao je članove Republičkog odbora o saradnji sa sindikatima u regionu, posebno sa Sindikatom uprave Srbije i Crne Gore.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!