Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske

Aktivnosti Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske


Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske je formiran u okviru Saveza sindikata Republike Srpske 16.9.1994. kao dobrovoljna, interesna organizacija koja štiti prava, bori se za bolji materijalno-socijalni status i dostojanstvo radnika u oblastima obrazovanja, nauke i kulture u Republici Srpskoj.

Prvi predsjednik ovog Sindikata je bio Prof. Dr Dimitrije Hajduković, Univerzitetski profesor iz Banja Luke, koji je ovu funkciju obavljao do 1997. godine.

Na sindikalnim izborima 1997. godine, za predsjednicu Sindikata izabrana je Ranka Mišić, koja je ovu funkciju obavljala do 2007. godine.

Ranka Mišić, , predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske 1997.-2007.
Ranka Mišić, , predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske 1997.-2007.

Predsjednik Sindikata od 2007. – 2013. godine je bio Mr Stevan Milić.

Mr Stevan Milić, predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske 2007.-2014.
Mr Stevan Milić, predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske 2007.-2014.

Aktuelni predsjednik našeg Sindikata je Mr Dragan Gnjatić, koji ovu funkciju obavlja od sindikalnih izbora 2013. godine.

Mr Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske.
Mr Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata ONK Republike Srpske.

Prvi Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u obrazovanju, nauci i kulturi Republike Srpske, potpisan je 1997. godine. I njime su na najbolji način uređena prava i obaveze, te zaštićeni interesi zaposlenih u ovim djelatnostima. Nakon toga je potpisano još nekoliko kolektivnih ugovora, a važeći je zaključen u avgustu 2016. godine.

U proteklom periodu,Sindikat ONK Republike Srpske je bio perjanica u kolektivnom pregovaranju i sindikalnoj borbi,a do tog statusa je došao velikim požrtvovanjem svojih sindikalnih aktivista, masovnošću, solidarnošću i jedinstvom sindikalnog članstva, koje je koristeći sve oblike sindikalne borbe uspjelo da značajno  poboljša svoj materijalno-socijalni status.

Danas Sindikat ONK Republike Srpske ima oko 16 000 članova organizovanih u oko 360 sindikalnih organizacija zaposlenih u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokom obrazovanju i institucijama nauke i kulture Republike Srpske.

Sjedište Sindikata je u Banja Luci, Dom sindikata, Srpska 32.

Sindikat ONK Republike Srpske  je organizovan u 9 regionalnih(teritorijalnih) odbora i 2 koordinaciona odbora visokog obrazovanja.

Regionalni odbori u Sindikatu ONK Republike Srpske su :

  • Banja Luka ; 2- Prijedor;  3- Gradiška;  4- Doboj;  5- Bijeljina;  6-Zvornik ; 7-Istočno Sarajevo ; 8-Višegrad- Foča; 9-Trebinje.

Koordinacioni odbori visokog obrazovanja su:

1-Koordinacioni odbor visokog obrazovanja za Univerzitet u Banjoj Luci (KOVO UBL.)

2-Koordinacioni odbor visokog obrazovanja za Univerzitet u Istočnom Sarajevu(KOVO UIS.).

U okviru Sindikata obrazovanja djeluju Savjet za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i Savjet za institucije kulture. Sindikat ONK Republike Srpske je najveći i najorganizovaniji granski sindikat  u Republici Srpskoj i svoju snagu je pokazao i dokazao mnogobrojnim sindikalnim akcijama i aktivnostima kojima je sačuvao stečena radnička i sindikalna prava, a neka prava i poboljšao.

Mi smo jedna velika porodica u okviru koje svi radnici u obrazovanju, nauci i kulturi Republike Srpske mogu pronaći svoje pravo mjesto. Ova porodica pomaže svojim članovima, ali i onima koji to nisu.

Sindikat ONK Republike Srpske svoj rad zasniva na međunarodnim konvencijama i domaćim propisima. Sindikat svojim predanim radom ostvaruje sve ciljeve u zaštiti i poboljšanju radničkih i sindikalnih prava, što će činiti i u budućnosti.

Statut Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske ( .pdf )

Pristupnica ( .jpg )


Kolektivni ugovori

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske (Sl. Gl 70/19, .doc, 158kb )

Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske (Sl. Gl. 70/19, .doc, 137kb)


Zakoni iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture

Aktuelno

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – Nacrt (.pdf)

Raspored javnih rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (.pdf)


Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( SL. Glasnik RS 44/17, .doc )

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( SL. Glasnik RS 41/18, .doc )

Zakon o visokom obrazovanju ( SL. Glasnik RS 73/2010, 104/2011, 84/2012, 108/2013, 44/2015, 90/2016, 5/2017 – odluka US i 31/2018), .doc )

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ( SL. Glasnik RS 79/15, .doc )

Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske ( SL. Glasnik RS 11/19, .doc )

Set izmjena i dopuna zakona koji se odnosi na povećanje plata u Republici Srpskoj od 01.01.2020. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine

Zakon o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Sl. Glasnik RS broj 105/19 od 10.12.2019. godine