Održan redovni Kongres Saveza sindikata Republike Srpske

Održan redovni Kongres Saveza sindikata Republike Srpske
Održan redovni Kongres Saveza sindikata Republike Srpske

U Doboju je 10. aprila 2024. godine, u prisustvu delegata iz 15 granskih sindikata, održan redovni Kongres Saveza sindikata Republike Srpske. Na Kongresu je, jednoglasno, usvojen Izvještaj o radu Saveza sindikata Republike Srpske za 2023. godinu, kao i Program rada Saveza sindikata RS za 2024. godinu.

Prošla godina za Savez sindikata Republike Srpske bila je teška i puna izazova. Povećanje najniže plate i sektorskih plata, uređenje novog sistema plata i benefiti za članove sindikata bile su prioritetne aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u 2023. godini. Od januara mjeseca 2023. godine najniža plata u Srpskoj povećana je sa 650 na 700 KM, što nije bilo dovoljno, jer je zahtjev Saveza sindikata RS bio da najniža plata treba da pokrije troškove prehrane u sindikalnoj potrošačkoj korpi, odnosno da ona iznosi između 1000 do 1100 KM. U decembru mjesecu prošle godine, nakon višemjesečnih i teških pregovora sa socijalnim partnerima, uspjeli smo značajno povećati najnižu platu.

Povećanje najniže plate sa 700 na 900 KM od januara 2024. godine predstavlja snažan pokretački mehanizam i realan osnov granskim sindikatima u privredi i budžetskom sektoru, te sindikalnim organizacijama da na nivou preduzeća i ustanova krenu u pregovore za povećanje svih ostalih plata u skladu sa povećanjem najniže plate.

U toku 2024. godine očekuje se značajno povećanje i svih ostalih plata svim radnicima u privredi, jer su se sa povećanjem najniže plate brojne kategorije radnika sa KV i SSS utopile u iznos najniže plate, a to stanje je neodrživo. Zato će okosnica u radu Saveza sindikata Republike Srpske, a što je predviđeno Programom rada za 2024. godinu, i u ovoj godini biti rad na uređenju novog sistema plata u Republici Srpskoj. Novim sistemom plata, elementi za utvrđivanje osnovne plate radnika bili bi polazni (najniži) koeficijenti po stručnim spremama, predviđeni poslovima stručne spreme i radnih zadataka kod poslodavca i najniža plata u Republici Srpskoj za godinu u kojoj se pregovara. Na uređenju novog sistema plata Savez sindikata Republike Srpske intezivno radi već dvije godine. Trenutno stanje u pogledu plata koje imamo u Republici Srpskoj jasno pokazuje put prema realizaciji zahtjeva Saveza sindikata Republike Srpske za uređenje novog sistema plata, za šta će trebati još dosta znanja, truda, odlučnosti, jedinstva i energije.

Imam pravo više, član sam sindikata!


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!