Održana redovna Skupština Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

Održana redovna Skupština Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske
Održana redovna Skupština Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske

U Bijeljini je 23. aprila 2024. godine, u prisustvu delegata iz svih oblasti koje djeluju u okviru Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, održana redovna Skupština. Na Skupštini je usvojen Izvještaj o radu  Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske za 2023. godinu, kao i Program rada Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske za 2024. godinu.

Branko Zelenović, predsjednik Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske informisao je delegate da je Sindikat, u skladu sa svojim programskim ciljevima i zadacima, u 2023. godini realizovao planirane aktivnosti na očuvanju, zaštiti i unapređenju prava i interesa svojih članova u oblastima koje zastupa.

Zelenović je prisutne informisao o pregovorima u vezi Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Srpskoj, koji su u završnoj fazi.

U sastavu Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske trenutno djeluju 63 sindikalne organizacije.

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!