Одржана 4. сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

Одржана 4. сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске
Одржана 4. сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

У Зворнику је 25. октобра 2017. године одржана Четврта сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске.
Посебан акценат Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске је ставило на резиме јавних расправа везаних за Анализу примјене закона о раду Републике Српске, те утврдило даље активности по овом питању.
Предсједништво је утврдило Приједлог мјера Савеза синдиката Републике Српске за Економске реформе РС за период 2018-2020. године, које се односе на све раднике у Републици Српској, а грански синдикати су предложили мјере за секторске политике.
Расправљано је и о шематском приказу систематизације радних мјеста у Савезу синдиката Републике Српске, те потреби доношења измјена и допуна постојеће или доношења нове систематизације.
У складу са Статутом Савеза синдиката Републике Српске, систематизацију радних мјеста у Савезу синдиката Републике Српске доноси Предсједништво на приједлог предсједнице Савеза синдиката РС.
На Четвртој сједници Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске усвојени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске извршило је резиме јавних расправа у вези Анализе примјене Закона о раду Републике Српске које су одржане по регионалним центрима у организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
У наредних 10 дана биће одржана посебна сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске којој су обавезни присуствовати сви предсједници гранских синдиката са својим јасним приједлозима, како би се заузели ставови и донијела одлука о даљим корацима и активностима Савеза синдиката Републике Српске.
Сви предсједници гранских синдиката ће презентовати свој став и предложити мјере и радње и то:
а) да ли да се покрене иницијатива од стране Савеза синдиката Републике Српске за измјене и допуне Закона о раду Републике Српске по питањима које предложе грански синдикати или
б) да ли да се сачека став Владе Републике Српске и прате измјене и допуне Закона о раду које буде предложило надлежно министарство и Влада Републике Српске.
Предсједница Савеза синдиката Републике Српске ће тражити одржавање ванредне сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске којој треба да присуствују представник МОР-а, Кристина Микеш и водитељ пројекта „Подршка социјалним партнерима“, Јелена Катић, како би добили тачне информације везане за даље активности око Анализе примјене Закона о раду.
2. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске утврдило је приједлог мјера Савеза синдиката Републике Српске за Економске реформе Републике Српске за период 2018 – 2020.година.
Сви грански синдикати који то до сада нису урадили су дужни до 27.10.2017.године доставити приједлог секторских мјера за Економске реформе.
Приједлози мјера Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката за Економске реформе Републике Српске за период 2018-2020.годину биће обједињене и достављене Министарству финансија Републике Српске 30.10.2017.године.
Од Владе Републике Српске ће бити затражено одржавање заједничког састанка са надлежним министрима на којем ће се разговарати о предложеним мјерама Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката и начину њихове реализације.
3. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске расправљало је о систематизацији радних мјеста у Савезу синдиката Републике Српске, те затражило да у складу са статутарним овлашћењима, предсједница Савеза синдиката Републике Српске предложи Правилник о систематизацији радних мјеста у складу са потребама организације.
4. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске, информисано је о разговорима представника радних група именованих испред Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката управе Републике Српске у вези питања у односу између Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката управе Републике Српске.
Договорено је да се разговори наставе након 06.11.2017.године, а да до тог рока Синдикат управе Републике Српске, у писаној форми, достави своје конкретне приједлоге и захтјеве који ће бити предмет даљих разговора.
5. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске захтјева од Радне групе за анализу уплате и прерасподјеле чланарине да интензивира свој рад и понуде могућа рјешења по питању расподјеле чланарине, која неће ићи на штету Савеза синдиката Републике Српске нити на штету гранских синдиката.
6. Предсједништву Савеза синдиката Републике Српске презентована је нова интернет страница која ће почети са радом почетком новембра 2017.године.
Сви грански синдикати имају могућност да достављају документе и садржаје које желе да буду објављени на интернет страници Савеза синдиката Републике Српске.


Последње вијести

11. синдикална љетна школа Пан - европског регионалног савјета " Изазови за мир, демократију и слободе у Европи " Сарајево, 11 - 13. септембар 2018. године

11. синдикална љетна школа Пан – европског регионалног савјета “ Изазови за мир, демократију и слободе у Европи “ Сарајево, 11 – 13. септембар 2018. године

Међународна сарадња
Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, учествоваће у раду 11.синдикалне љетне школе коју организује Међународна конфедерација синдиката/Пан-европски регионални савјет (МКС/ПЕРС) а чија је чланица Савез синдиката Републике Српске. Тема 11. синдикалне љетне школе је [опширније]
Одржан састанак предсједнице Савеза синдиката Републике Српске и предсједника гранских синдиката са премијерком Владе Републике Српске Жељком Цвијановић и министрима у Влади РС ( Фото РТРС )

Одржан састанак предсједнице Савеза синдиката Републике Српске и предсједника гранских синдиката са премијерком Владе Републике Српске Жељком Цвијановић и министрима у Влади РС ( Видео )

Савез синдиката РС
Данас је у Дому синдиката одржан састанак предсједнице Савеза синдиката Републике Српске Ранке Мишић и предсједника гранских синдиката са премијерком Жељком Цвијановић и министрима у Влади Републике Српске Антоном Касиповићем и Даном Малешевићем. Предсједник Владе [опширније]