Одржана 4. сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

Одржана 4. сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске
Одржана 4. сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

У Зворнику је 25. октобра 2017. године одржана Четврта сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске.
Посебан акценат Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске је ставило на резиме јавних расправа везаних за Анализу примјене закона о раду Републике Српске, те утврдило даље активности по овом питању.
Предсједништво је утврдило Приједлог мјера Савеза синдиката Републике Српске за Економске реформе РС за период 2018-2020. године, које се односе на све раднике у Републици Српској, а грански синдикати су предложили мјере за секторске политике.
Расправљано је и о шематском приказу систематизације радних мјеста у Савезу синдиката Републике Српске, те потреби доношења измјена и допуна постојеће или доношења нове систематизације.
У складу са Статутом Савеза синдиката Републике Српске, систематизацију радних мјеста у Савезу синдиката Републике Српске доноси Предсједништво на приједлог предсједнице Савеза синдиката РС.
На Четвртој сједници Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске усвојени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске извршило је резиме јавних расправа у вези Анализе примјене Закона о раду Републике Српске које су одржане по регионалним центрима у организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
У наредних 10 дана биће одржана посебна сједница Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске којој су обавезни присуствовати сви предсједници гранских синдиката са својим јасним приједлозима, како би се заузели ставови и донијела одлука о даљим корацима и активностима Савеза синдиката Републике Српске.
Сви предсједници гранских синдиката ће презентовати свој став и предложити мјере и радње и то:
а) да ли да се покрене иницијатива од стране Савеза синдиката Републике Српске за измјене и допуне Закона о раду Републике Српске по питањима које предложе грански синдикати или
б) да ли да се сачека став Владе Републике Српске и прате измјене и допуне Закона о раду које буде предложило надлежно министарство и Влада Републике Српске.
Предсједница Савеза синдиката Републике Српске ће тражити одржавање ванредне сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске којој треба да присуствују представник МОР-а, Кристина Микеш и водитељ пројекта „Подршка социјалним партнерима“, Јелена Катић, како би добили тачне информације везане за даље активности око Анализе примјене Закона о раду.
2. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске утврдило је приједлог мјера Савеза синдиката Републике Српске за Економске реформе Републике Српске за период 2018 – 2020.година.
Сви грански синдикати који то до сада нису урадили су дужни до 27.10.2017.године доставити приједлог секторских мјера за Економске реформе.
Приједлози мјера Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката за Економске реформе Републике Српске за период 2018-2020.годину биће обједињене и достављене Министарству финансија Републике Српске 30.10.2017.године.
Од Владе Републике Српске ће бити затражено одржавање заједничког састанка са надлежним министрима на којем ће се разговарати о предложеним мјерама Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката и начину њихове реализације.
3. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске расправљало је о систематизацији радних мјеста у Савезу синдиката Републике Српске, те затражило да у складу са статутарним овлашћењима, предсједница Савеза синдиката Републике Српске предложи Правилник о систематизацији радних мјеста у складу са потребама организације.
4. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске, информисано је о разговорима представника радних група именованих испред Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката управе Републике Српске у вези питања у односу између Савеза синдиката Републике Српске и Синдиката управе Републике Српске.
Договорено је да се разговори наставе након 06.11.2017.године, а да до тог рока Синдикат управе Републике Српске, у писаној форми, достави своје конкретне приједлоге и захтјеве који ће бити предмет даљих разговора.
5. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске захтјева од Радне групе за анализу уплате и прерасподјеле чланарине да интензивира свој рад и понуде могућа рјешења по питању расподјеле чланарине, која неће ићи на штету Савеза синдиката Републике Српске нити на штету гранских синдиката.
6. Предсједништву Савеза синдиката Републике Српске презентована је нова интернет страница која ће почети са радом почетком новембра 2017.године.
Сви грански синдикати имају могућност да достављају документе и садржаје које желе да буду објављени на интернет страници Савеза синдиката Републике Српске.


Последње вијести

Појачане синдикалне активности у Градишци

Појачане синдикалне активности у Градишци

Грански синдикати
Тане Пеулић, потпредсједник Савеза синдиката Републике Српске и предсједник Синдиката металске индустрије и рударства РС, Данко Ружичић, предсједник Синдиката текстила,  коже и обуће РС и Горан Савановић, предсједник Синдиката трговине , угоститељства, туризма и услужних [опширније]
" Булгартабак " да се у року од 10 дана изјасни да ли жели продати Фабрику дувана Бањалука

“ Булгартабак “ да се у року од 10 дана изјасни да ли жели продати Фабрику дувана Бањалука

Активности у синдикалним организацијама
У Админиистративном центру Владе Републике Српске у Бањалуци, данас је одржан састанак делегације Савеза синдиката Републике Српске коју је предводила предсједница Ранка Мишић, са представницима Владе и већинског власника Фабрике дувана Бањалука, бугарске компаније ,,Булгартабак,,. [опширније]