Резиме јавних расправа у вези Анализе примјене Закона о раду поднијео је извјестилац Борислав Радић.

Резиме јавних расправа у вези Анализе примјене Закона о раду поднијео је извјестилац Борислав Радић.

Резиме јавних расправа у вези Анализе примјене Закона о раду поднијео је извјестилац Борислав Радић.